Lars Alm

4

Kjønnslikestilling er ikke en kristen verdi

Kvinneprestmotstand og Bibelens innhold viser at kristendom ikke har noe med likestilling å gjøre.

Publisert: 25. mai 2021

Jeg synes det er forbløffende at det i vår tid er kvinneprestmotstand, mannlige prester som ikke vil jobbe med kvinnelige prester, og at enkelte forsvarer dette. Dette bør ikke være akseptabelt bare fordi det er religiøst og teologisk begrunnet. Kvinner må da være like godt egnet til å utøve presteyrket og forkynne kristen mytologi som menn.

Hva er opphavet til kvinneprestmotstanden? Og hva sier Bibelen om dette?

I Paulus første brev til korinterne vers 34-35 er det en rettledning om gudstjenesten:
 
«Som i alle de helliges menigheter skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale; de skal underordne seg, slik også loven sier. Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det er en skam for en kvinne å tale i menigheten».

Og i Paulus’ første brev til Timoteus kapittel 2, vers 11-12, om forskrifter for gudstjenesten, står det:

«En kvinne skal ta imot opplæring i stillhet og underordne seg i alt. Jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen, hun skal være stille

Dette er jo ganske kvinnefiendtlig, og er ikke i samsvar med kjønnslikestilling. Når en kvinne ikke får lov til å tale i menigheten sier det jo seg selv at hun heller ikke får lov til å være prest. Dette er et forkastelig syn på kvinner som jeg håper kirken tar avstand fra.

Egentlig burde hverken menn eller kvinner være prester siden det i dette yrket forkynnes en virkelighetsforståelse som ikke er forankret i objektiv kunnskap, men enn så lenge bør både menn og kvinner ha like muligheter til å ta feil.

Jeg er i hvert fall ikke overbevist om at likestilling er en kristen verdi.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere