Johannes Strømstad

10

Pinsetid

Pinsen feirer vi fordi Gud ga oss Sannhetens ånd (Den hellige ånd, Ånden, Dhå).

Publisert: 20. mai 2021

 Dhå kan hjelpe oss med mye. Her vil jeg legge vekt på at han (Dhå er den tredje personen i guddommen) vil være der for oss når livet er vanskelig. Han hjelper oss til å ta gode valg og leve på en måte som er god for oss og de rundt oss. (Ingebjørg Nandrup, https://itro.no/serie/hva-er-den-hellige-and/)

Nå vil jeg henvende meg til tre grupper:

- De som har en levende tro som de bekjenner, de som på Hedemarken kalles de «relliøse».

- De som tror på Gud, er glade i kirka og går dit når de må, men absolutt ikke er «relliøse».

- De som ikke tror at det finnes noen gud.

Jeg er sikker på at alle disse tre gruppene (og de som måtte falle utenfor også, forresten) kan enes i ønsket om å ta gode valg og leve på en måte som er god for oss selv og de rundt oss.  Dette er jo omtrent Kardemomme-loven. Den ser jo enkel ut, men når dette skal etterleves så viser det seg å være vanskeligere enn forventet.

Nå vil jeg utfordre alle disse tre gruppene til å bruke pinsehøytiden til å etablere et forhold til Sannhetens ånd, eventuelt fornye og utvide det. 

Å ta gode valg vil også innebære å vurdere om tidligere valg var gode, m.a.o sjekke om mine meninger og holdninger holder mål. Selv har jeg mange og sterke meninger om mangt og mye og flere av dem er svært dårlig likt i dagens samfunn. Jeg mener selv at disse posisjonene er et resultat av bibellesing, Åndens veiledning, lesing av annen litteratur og medier, samtaler med andre, refleksjon og logisk tenking.

Dhå er ikke en trylleformel eller en fasit, men en hjelper til alltid å være åpen for at man kan ha tatt feil eller at «tidene har forandret seg» slik at det er tid for å snu om på noen standpunkter.

Jeg er overbevist om at Dhå kan og vil, ja lengter etter å hjelpe alle som ønsker hjelp med dette.

Hvordan gjør man dette hvis man ikke har noe forhold til det fra før?

Begynn med å åpne lenken ovenfor og les det som Ingebjørg Nandrup har sagt. Ta kontakt med en du kjenner som du tror kan gi råd, det må ikke være en prest.

Du visdoms, råds og styrkes Ånd, du kraft av Herrens høyre hånd, du lysets bærer,

Ordets tolk for alle tungemål og folk,

Ditt lys opptenn i vår forstand, i hjertet kjærlighetens brann, til vanmakt vår og usseldom

Med hellig hjertestyrke kom!

Norsk salmebok nr.512 v 3-4

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere