Spaltist Leif Knutsen

Blogger og næringsdrivende

Vær forbilledlig

Ti kjøreregler for god (Israel)-debatt

Publisert: 19. mai 2021

Du tjener din sak ved å opptre forbilledlig i ditt engasjement. Her er ti brukbare kjøreregler for å sette (for eksempel) Israel i et godt lys i aviser, sosiale media, blant venner, osv.

Hvis du har tro på saken din, bør du også ha tro på at fakta og logikk er på din side. Å føre en god debatt - for eksempel på vegne av Israel - med usakligheter, ukvemsord, anklager, og det som verre er, skapes et inntrykk av desperasjon, at du ikke har noe bedre å komme med. Dette brukes mot ikke bare deg men også din sak.

Det gjelder ikke bare å utdebattere motparten; det gjelder å opptre bedre, mer høflig, mer saklig, mer kunnskapsrik, nøktern, mer tålmodig. Det kan føles godt å slenge dritt, og det kan føles som motparten fortjener det. 

Men saken du vil fremme fortjener det ikke. Den fortjener deg på ditt beste, om du virkelig brenner for den.

Her er ti kjøreregler for god debattskikk. De er sikkert ikke uttømmende, kan sikkert forbedres, og kan kanskje byttes ut med ti som er enda bedre. Men jeg tillater meg å tro at hvis alle som var "pro Israel" fulgte disse ville det blitt en langt bedre debatt.

1) Vær forbilledlig, for din adferd reflekterer saken du forsøker å fremme. Jo mer du greier å være rolig, saklig, tålmodig, høflig, presis, og tydelig, jo bedre inntrykk skaper du. Oppfører du deg dårlig, går det utover saken din.

2) Du skal overbevise galleriet (og ikke motparten). På deg selv kjenner du andre: hvis du ikke tror din motpart kan overbevise deg, kommer du neppe til å overbevise ham eller henne. Poenget med debatten er å påvirke inntrykket og oppfatningen til tilskuerne. Det er svært sannsynlig at mange av dem er oppriktig interessert i å bli bedre opplyst. Prioriter dette ønsket.

3) Angrip argumentasjonen og ikke personen. Du har egentlig ikke noe annet å forholde deg til enn det andre sier og skriver. Det er umulig å vite hva de egentlig tenker, hva som motiverer dem, osv. Hold deg for god til å beskylde dem for noe mer enn det du faktisk har belegg for i det de skriver/sier. Hva du antar eller er tilbøyelig til å tro om motparten er ikke relevant.

4) Aldri snakk kategorisk om mennesker i en hel folkegruppe, religion, politiske bevegelse, e.l. Hvis du ønsker å nyansere en debatt og fører unyanserte argumenter, fremstår du i beste fall som ureflektert, i verste fall som uvitende og fordomsfull.

5) Vis at du forstår motpartens argumentasjon. Ikke bare fremstår du som trygg i din sak, det blir til at du besvarer alle spørsmål fremfor å unnvike dem. For å si det på en annen måte: ikke gi motparten grunnlag for å si at du ikke har forstått ham/henne.

6) Erkjenn legitim uenighet om saker. Den som har gjort seg kjent med denne saken (og andre) vil fort oppdage at mange saker skaper tvil og mange skaper uenighet som faktisk er opplysende. Å kunne presist gjøre rede for uenighetens kjerne er å vise respekt for dem som er i undring. Dette er ikke enkle saker, og de som er skråsikre er de minst troverdige.

7) Vær varsom med sammenligninger, og gjør dem forsvarbare om du må bruke dem. Sammenligninger kan brukes pedagogisk (A er som B, med følgende viktige forskjeller), polemisk (A minner om B i disse viktige enkelhetene), eller for å demonisere (A er like ille som B). Dårlige sammenligninger er villedende i beste fall og destruktive i verste fall.

8) Bruk fakta, også når de er ubeleilige. Galleriet verdsetter ærlighet og åpenhet, for det viser interesse for nyanser, åpner for nysgjerrighet, lager plass til flere synspunkter. Det er en måte å slippe folk inn i dine syn når du viser at de er funderte på påvisbar virkelighet.

9) Bli kjent med retoriske feilgrep og hvordan du motvirker dem, først hos deg selv og så hos andre. Det er svært krevende å være helt saklig, og få lykkes med det hele tiden. Men det er et ideal å strekke seg selv etter først, for så å påpeke feilgrepene hos andre.

10) Vær først ute med å innrømme egne begrensninger og feil. Dette er en måte å vise ærlighet og trygghet på. Ingen er utlærte på dette området, og alle har derfor kunnskapshull. Hvis du taster feil, trekker frem feil opplysninger, eller rett og slett mistet besinnelsen og bryter en av disse reglene, taper du ingenting på å innrømme det. Motparten som bruker det mot deg, fremstår som smålig.

Dette er åpenbart mye mer krevende enn å være med på et kappløp til bunnmål i debattform; ikke minst fordi vi alle bryter disse reglene stadig vekk, enten i forvirring eller affekt. 

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere