Trond Rønning

5

Prestetjeneste for kvinner

Er det forskjell på likestilling og likeverd?

Publisert: 14. mai 2021

Kirkerådet fremla 05.05.21 en undersøkelse av hvordan kvinnelige prester opplever arbeidsmiljøet i Den norske kirke. Det er første gang kirken gjør dette, men det er generelt ganske unikt, slik at det ikke andre relevante kilder å sammenlikne seg med. Problemstillingen er viktig her som andre steder. Problemstillingen kunne trolig også vært gjort tilsvarende med annet utgangspunkt, og fått mange av de samme resultatene. Hvordan er vi mot hverandre, og hvorfor er det slik? Her er det mange forhold å gripe tak i. En problemstilling som en konstaterer, men ikke grepet tak i, slik jeg ser det, er forhold til forskjell i bibelsyn.

Trakassering og reklame/pornografi

Mange av de utfordringer som beskrives, kommer av et menneskesyn som ikke er bibelsk. Et menneskesyn som vi finner i reklame, film og pornografi. Menneske som objekt, menneske som skal være perfekt. Har vi en forkynnelse som underbygger rett og galt, fra en bibelsk synsvinkel? En forkynnelse som underbygger at vi er skapt i Guds bilde, selv om vi er aldri så forskjellige?

Likestilling eller likeverd

Arbeidsmiljøloven setter tydelige krav på området, og det er de kravene det fokuseres på. Som betydelig og seriøs arbeidsgiver er det viktig at en belyser dette på en god måte. Som kirke og trossamfunn skal vi ikke bare forholde oss til lovverket, men vi skal også forholde oss til bekjennelsesskriftene. Likestilling er i Bibelen svært lite belyst. Likeverd er derimot et viktig begrep. Kan det tenkes at vi argumenterer feil? Vi er alle del av Kristi legeme, men ikke aller er øye, hånd, munn eller fot. Men Kristus er hodet.

Avvikende bibelsk forståelse.

Debatten om hvordan de som mener bibelen taler mot kvinnelige ledere, eller i dette tilfellet prester, skal behandles i kirken, blusset opp igjen i høst. Med henvisning til likestilling knebler biskopene de som hevder at den praksis som «den moderne» verden har, ikke er bibelsk. Gjennom det stigmatiserer de og stenger ute mange bibellesere, til fordel for politisk og juridisk styring av kirken.

«Jeg akseptere at andre har et annet synspunkt.» uttalte en av kvinnene i undersøkelsen. Det er forhold som tyder på at kirken ikke har samme aksept.

Er dagens inkluderende praksis for kvinner en ekskluderende holdning for andre? Kneblet av biskopene i tråd med dagens likestillingsideal og svakt forankret i bibelen.

Vil også dere gå fra meg?

Jesus stilte spørsmålet til disiplene. Han ble utfordrende for den gjengse mening. De vendte da seg fra ham. Vender vi oss nå fra Guds ord for å bevare kirken?

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere