Geir Wigdel

42

Lots hustru

Bibelens fortelling om ødeleggelsen av Sodoma og om Lots hustru, som ble til en saltstøtte, bør ikke overfortolkes. Teksten har elementer som knytter an til andre sagn og fortellinger med liten tilknytning til historisk realitet.

Publisert: 10. mai 2021

Historien om flukten fra Sodoma og skjebnen til Lots hustru har ingen relevans for vår tid. Den bør tolkes ut fra det den framstår som: Et sagn med uklart opphav. Utgangspunktet er nok at det en gang fantes en steinformasjon (saltstein) med likhet til en kvinne. Ut fra dette er historien om Lots hustru, som ble til en saltstøtte, spunnet.

Det finnes mange lignende historier knyttet til helgener eller historiske eller mytologiske skikkelser. Her til lands kjenner vi slike historier knyttet til hellig Olav bl.a. Motivet med faren ved å se seg tilbake er vel kjent fra folkeeventyrene f. eks.

Hva som ligger til grunn for historien om ødeleggelsen av Sodoma, er ikke godt å si. Sannsynligvis har det ligget en bosetting i området som er ødelagt ved en naturkatastrofe eller krig. Bibelens tekst om at byen brant, kan tyde på krigshandlinger. Fortellingen om utsendingene som kom til Lots hus, kan gjerne tolkes som et spionoppdrag forut for et angrep. Dette er f.eks. parallelt til israelittenes ødeleggelse av Jeriko.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere