Kristin Litlere

2

En stemme fra verstingene i vest

Det er alvorlige funn i arbeidsmiljøundersøkelsen blant kvinnelige prester i Norge. I Bjørgvin bispedømme kommer vi svært dårlig ut.

Publisert: 10. mai 2021

Det er alvorlige funn i arbeidsmiljøundersøkelsen blant kvinnelige prester i Norge. I Bjørgvin bispedømme kommer vi svært dårlig ut. Det gjelder spesielt opplevelsen av likestilling i bispedømmet, og i forhold til at den såkalte «reservasjonsretten» har skapt dårlig arbeidsmiljø, enten for en selv eller andre. Slik jeg kjenner mine kvinnelige kollegaer, er de uredde og tydelige. Jeg er sikker på at har alle svart ærlig, ut fra det de ser som systemproblem og det de har opplevd på individnivå. Jeg er glad for at denne undersøkelsen har gitt tydelige svar på hva vi som kirke i Bjørgvin må jobbe med fremover.

I høst raste debatten om det fortsatt skulle være mulig å legge til rette for å nekte gudstjenestefellesskap med en prest fordi hun er kvinne. Da bispemøtet kom med sin uttalelse var det et viktig signal til alle prester, kvinner og menn, om at diskriminering ikke skal forekomme. Like etter, i november i fjor, ble konsekvensene av bispemøtets uttalelse vedtatt i Bjørgvin bispedømmeråd, som en del av tilsettingsreglementet. Prester som ikke kan ha alterfellesskap med kvinner blir ikke ansatt i Bjørgvin. Jeg er glad for at biskop og bispedømmeråd har tatt ansvar og latt saken få konsekvenser på systemnivå. I tillegg er jeg glad for at tiltak ble iverksatt så raskt, og at en ikke ventet på resultater fra en rapport.

Som prost og leder er det mitt ansvar å ivareta et «fullt forsvarlig arbeidsmiljø». Den jobben må gjøres kontinuerlig. Undersøkelsen viser at vi må jobbe med kultur i Bjørgvin og hele Den norske kirke. Kultur for å melde uønskede hendelser. Kultur for å lytte og bli tatt på alvor. Kultur for ærlige samtaler i kollegafelleskapet. Sammen med tillitsvalgte og vernetjeneste kan vi legge til rette for endring. Prosesser som dette trenger tid, og krever at både arbeidstaker og arbeidsgiver er villig til å endre adferd.

For den som vil lete etter positive utslag i rapporten, er det mye gledelig å finne. Den gjennomgående oppfatningen er at det er lik lønn for likt arbeid. Det er like muligheter innen karriere og kompetanseheving. Kvinner i Bjørgvin opplever, i større grad enn landet for øvrig, at de er delaktig når viktige avgjørelser tas.

I media går noen langt i å advare kvinner mot å søke prestestilling i Bjørgvin. En kan få inntrykk av at å være kvinne og prest i Bjørgvin er en umulighet. Det stemmer ikke. Men det er flere som har opplevelser og utfordringer som de ikke skal ha på arbeidsplassen sin. Det skal Bjørgvin bispedømme jobbe med. For å kunne starte en ny historie, må vi sammen avslutte den gamle. Det gjøres gjennom erkjennelse av det som ligger bak og i dialog om hvor vi vil. Samtalene er allerede i gang.

Som prost møter jeg mange engasjerte og sterke kvinnelige kollegaer. De elsker jobben sin og menigheten sin, de forkynner evangeliet med trofasthet og glede, og de synger ut når det trengs. Det kommer kvinner i Bjørgvin til å fortsette med.

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere