Torgeir Tønnesen

89

Lots hustru - et bilde på frafallet i endens tid (nå)

De fleste av oss kjenner historien om Lots hustru, hun som døde i en hard dom og ikke engang fikk sitt navn gjort kjent. Jesus sa i Lukas 17.32 : «Kom Lots hustru i hu» om henne - til skrekk og advarsel for kristne i denne siste tid.

Publisert: 6. mai 2021

Scenariet her er: Lot, som bodde i den syndige og dødsdømte byen Sodoma. 

Abraham hadde vært sammen med nevøen sin Lot, på vandringen fra hjembyen Karan, på veien inn i det lovede land. De to var nære venner og Abraham elsket tydeligvis sin nære slektning.

De to karene hadde med seg flokker av fe, kameler og tjenere. Gruppen ble etter hvert så stor underveis, at Abraham bad Lot om å forlate ham, og gå sin egen vei, og Lot skulle få velge hvilken vei han ville gå. Lot valgte områdene i Sodoma, og han bosatte seg der. Det var en tabbe.

Problemet var at Sodoma var en syndig by, og Gud advarte Abraham om at han ville ødelegge byen, og alle menneskene der. Abraham begynte umiddelbart nå en forbønnstjeneste for Lot, som bodde der.

Abraham gikk inn for Gud i bønn. Men Gud ville ikke bønnhøre Abraham, fordi han fant ingen rettferdige i byen, og heller ikke noen gode mennesker der. Lot derimot, var funnet rettferdig og ren for Gud.

2 Peter 2.7. Og (Gud) fridde ut den rettferdige Lot, som plagedes ved de ugudeliges skamløse ferd  8 - for den rettferdige (Lot) som bodde blandt dem, led dag for dag pine i sin rettferdige sjel ved de lovløse gjerninger han så og hørte -  9 så sant vet Herren å utfri de gudfryktige av fristelser, men å holde de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag, 10 aller mest dem som går efter kjød i uren lyst og forakter herredømme. 

Gud sitt frelsestilbud var nå å utfri Lot, hans hustru, hans døtre og svigersønner. Lots svigersønner, trodde ikke på advarselen og de takket nei. De omkom da Gud lot ild og svovel regne over byen.

Lots hustru ville ikke omvende seg

Lot tok advarselen og rømte med sin kone og døtre. Men Gud hadde advart dem om «ikke å snu seg og å se seg tilbake». Et kjent bilde fra skriften om ikke å lengte tilbake til denne verden, eller «tilbake til Egypten», som også er en metafor på «verden», motstykke til Guds rike.

Abraham var Guds hyrde i Guds rike. Et bittelite rike, som skulle bli større og større, vokse og føre slektslinjen helt fram til Jesus Kristus. Guds rike besto nå altså kun av Abraham, Sarah, Lot og evt. fårehyrdene og tjenerne og de som trodde på Jahve i deres flokk og følge.

Guds rike er det utskilte og hellige rike, som ikke følger de verdslige syndige skikker og verdier, men hvor borgerne lever av Guds rettferdighet, ved tro. Det fantes ikke noen Mose lover på dette tidspunkt. Men borgere av Guds rike skulle ikke skikke seg likt denne verden. De hadde skriftruller fra de første eldgamle fedre, som vitnet om troens vei og livsstil.

For Guds barn var nemlig frelst fra denne verden, men Gud vrede som lå over vantroen barn (Paulus).  

Lots hustru forkastet denne nåde ved sin ulydighet.

Det var nemlig ikke Lots Hustru sitt fysiske hode, som snudde seg tilbake til Sodoma – men det var hennes hjerte. Hennes hjerte hang fast ved Sodoma verdslige forlystelser og fornøyelighet, fristelser og tilbud. Hun elsket butikkene, varene, sminkedåsene, og hennes Gudsfrykt var bare en skinntro.

Lots Hustru var skinnhellig. Hun hadde ikke noe personlig forhold til Gud, slik som Lot. Lot fikk vitnesbyrdet: "rettferdig" av Gud. Lot var frelst. 

Lot hadde nok likevel en svakhet i sin karakter, noe som gjenspeiles i det at han valgte å bosette seg i Sodoma. Vi vet ikke om hans hustru «presset» ham ditt, og han diltet etter, - eller om han var selv en litt verdslig type som kunne fristes av synden.

Synden i Sodoma var av seksuell og pornografisk karakter. De tilbad Guder med kjønnsfikserte og fruktbarhetsgivende egenskaper og løfter. I dag ville vi sagt: «her var mye steroider og viagra»

Menigheten i den siste tid er i bibelen beskrevet som frafallen, verdsliggjort og styrt av falske profeter, penger og prestisje. Både verden og menigheten skal i endens tid være som i Noas og som i Lots dager, – full av menneskers vantro og spott og hån. Seksuell umoral, urenhet og synd skal prege hele verden. Verden skal være som en syndig Hollywood-film, full av hor, alkohol, rus, svik, løgn og urettferdighet. Dette kommer til utrykk når Jesus sier i Luk.17.32 : «Kom Lots hustru i hu» Advarselen er : Hold deg borte fra synden - spesielt den med materiell og seksuell karakter. 

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere