Reidar Holtet

16

Har det virkelig blitt så ille?

Prof. em. Karl Øyvind Jordell har skrevet om diskriminering her på verdidebatt i forbindelse med NLA-Høgskolen. I tillegg har han skrevet et innlegg i avisen Dagen 23. april med overskriften "Diskrimineringskortet". Dette fortjener et tilsvar.

Publisert: 5. mai 2021

Skal snart noen rope et varsku om samfunnsutviklingen og utfordre den politiske korrekthet? Det er grunn til å spørre. Han omtaler i lite vennlige anførsler NLA’s verdidokument, der det står følgende: ”Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i, forstått som bærende norm i samlivsetikken.”

I forbindelse med den klare diskriminering lærerstudentene fra NLA er utsatt for ved noen avOslo-skolene, skriver han om NLA-Høgskolens rektor: ”Men ved å dra diskrimineringskortet har Sødal vist liten forståelse for at mange, antagelig en majoritet, ikke for sitt bare liv ønsker å bli assosiert med dette synet…”

Det er uklart hvem han mener, men det er formodentlig lærerne i den norske skolen han omtaler på denne måten. Det naturlige ekteskapet har altså ikke bare blitt vanskelig å målbære, men utålelig som norm blant de fleste lærerne! Er det slik å forstå, Jordell?

Da er det betimelig å spørre: Har det virkelig blitt så ille at de fleste lærerne i Norge er livredde for å peke på det historiske og naturlige ekteskapet som en bærende norm i samlivsetikken? Jeg håper Jordell tar skammelig feil. Har han belegg for å si dette, eller er det bare synsing han bedriver? Hvilken seriøs undersøkelse har han å vise til?

Det er lenge siden skoledagen startet med salmesang, men nå har samfunnet til de grader slått helt kontra. Det gjelder særlig på det samlivsetiske området. Nå er det som for få år siden var det eneste naturlige, blitt forbudt å hevde, for da er det visst både diskriminerende og krenkende.

Politikerne har, med passiv støtte fra biskopene, arbeidet for et normløst samfunn på det samlivsetiske området. Se bare hvordan de, med statsministeren i spissen, sprader i vei først i pride-opptogene. Det er skamløst av politikerne, og fatalt for bispe-embetet å opptre som de gjør, selv i et avkristnet samfunn. Biskopenes støtte består dels i stilltiende aksept av utviklingen, dels i heiarop for avvikling av kjernefamilien ved å slutte seg til ekteskapsloven og applaudere homoekteskap i kirken. Da Oslo-biskop Veiteberg også og faktisk direkte heier på foreningen FRI, med pride-parader for uhemmet seksuelt mangfold og polygami på sitt program, da skulle man tro at bunnen var nådd. Har den det? Neppe. Oslo-biskopen kan vi dessverre ikke regne med, men hvem andre i bispekollegiet vil rope varsku om en fatal normløs utvikling? Finns det ikke en eneste en blant dere som tør å være vekter på muren og si ifra?

Drammen 4. mai 2021

Reidar Holtet

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere