Harald Peter Stette

13

Jesus som mann

Svar på innlegg fra Tore Vatne Helland, fra 20.11.2020

Publisert: 5. mai 2021

Tore Vatne Helland vil trekke normative konklusjoner ut fra det faktum at Jesus Kristus var mann, og reiser spørsmål til meg i den sammenheng, blant annet knyttet til metaforen av menigheta som bruda. Men jeg vil reise et motspørsmål til ham som jeg allerede berørte 18. november. Om en først godtar den type resonnement, hvorfor resonnerer en ikke videre. Jeg sa det slik 18.11, som Helland lar forbli ukommentert 20.11: "Når en tenker katolsk at presten er "in persona Christi" og trekker slutningen at fordi Jesus var mann, så må presten også være mann, hvorfor går en ikke videre med slutningen at fordi Jesus var ugift, må også presten være ugift?" For å vise det absurde i denne typen argument som ut fra fakta vil trekke normative slutninger, kan en også si at fordi Jesus var hvit, må også prestene være hvite - altså ingen asiater eller afrikanere kan være prester i kirka. De fleste ser det absurde i denne formen for argument.

At Jesus Kristus var mann, var et historisk faktum. Jeg vil ikke spekulere i hva om Jesus hadde vært kvinne. Hadde vi da fått en annen metafor om menigheta, at den f.eks. var mann? 

’Menighet’ og ’kirke’ kan være grammatikalsk hankjønn eller hunkjønn på bokmål, men Helland ser ut til å foretrekke grammatikalsk hankjønn. Dersom kjønn er viktig for ham, burde han ikke da konsekvent ha brukt hunkjønn om kirka og menigheta? Men kanskje kjønn ikke er så viktig når alt kommer til alt. I GT blir ei kvinne brukt som metafor for visdommen (Ordspr 1,20ff), men det er ikke til hinder for at Jesus, som mann, blir karakterisert som visdommen fra Gud (1. Kor 1,24). 

I det store og det hele har jeg liten sans for spekulasjoner i teologien, som vil prøve å forstå Guds handlemåter bedre enn både profetene og apostlene. Det fører gjerne galt av sted.  


Harald Peter Stette

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere