Torgeir Tønnesen

89

For om ditt folk, Israel, er som havets sand, skal bare en levning av det omvende sig; tilintetgjørelse er fast besluttet, en flom av rettferdighet.( Jes 10.22)

Jesus red inn i Jerusalem Palmesøndag og ble hyllet. De trodde det messianske riket var kommet. Paven besøkte Irak - han ble også hyllet. Men ingen av disse episodene er beskrevet som bibelsk retningsgivende.

Publisert: 30. apr 2021

 

Folket ventet på messiansk vekkelse Palmesøndag, da Jesus red på eselet- men en uke senere ropte de samme folkene : korsfest - korsfest. Død over Jesus.

En uke etter Paven besøker Irak nylig - fengsles fremdeles kristne i Irak og mange land i verden. Det ropes i mange land: - død over USA- død over Israel.

Forfølgelse og trengsel er typisk i bibelen.  Etablering av Guds rike, vekkelse og messianske tilstander er det a-typiske i bibelen. Riket ligger nemlig i fremtiden, ikke nå.

Likevel forventer store deler av kristenheten innenfor de karismatiske miljøene store vekkelser, delvis fysisk etablering av Gud rike og messianske tilstander. Hvorfor?

Fundamentet i de moderne karismatiske menigheters ideologi bygger på ideen om vekst og vekkelse. Hva bygger ideen om vekkelse på?

Moderne karismatiske menigheter har årlig konferanser og lederseminarer, hvor vekst og vekkelse er temaet. Menigheten skal vokse og reprodusere seg, antall medlemmer skal øke. Mitt spørsmål er: Hvor stor skare skal bli frelst? Hvor mektig skal Guds rike bli?

Bibelen legges til grunn, for at Gud ønsker at Hans rike skal vokse og utbre seg utover jorden. Misjonsbefalingen er sentrum i forkynnelsen. Men tolkes befalingen riktig? «Gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til mine disipler» Matt 28.

Mente Gud - at Hans rike skal gjennomsyre samfunnet, overvelde nasjoner, innta regjeringsposisjoner, samfunnsliv, kultur og næringsliv og slik herske og dominere på jorden?

Mente Jesus at disippelflokken skulle øke og bli til et stort rike på jorden, jevnbyrdig, sterkt og stort med de andre maktsentra? Lyset på fjellet og saltet på jorden?

Min teologi erkjenner at menighetene er saltet og lyset på jorden. Jeg tror på at Guds rike etableres og hersker i tusenårsriket.

Men det betyr ikke det samme som at Gud planter en stor katolsk, verdensomspennende modermenighet, og innsetter en Pave nå. Og heller ikke at Gud fremkaller en moderne karismatisk bevegelse, som skal vokse og gjennomsyre samfunn og politikk. 

Menigheten på jord vil alltid forbli en liten minoritet på jorden, så lenge Kristus er i himmelen og vi er på jorden. Kristne vil alltid være forhånet og forfulgt og aldri bli akseptert og elsket av denne verden.

Når man begynner å tro at kristendom skal bli akseptert, populært og trendy - da er man kommet på en farlig vei. 

Når ideer om vekkelse begynner å dominere hodet og hjerneaktiviteten, kan det ende med tilnærmet psykiatriske vrangforestillinger og forvrengt verdensbilde som skaper rare kristne, - som skader mer enn den er salt og lys på jorden.

Undervisningen om store vekkelser og åndelig herredømme-teologi tar bort kritisk evne og skaper illusjoner i hodet på unge bibelskoleelever. Det blir som et kunstig dopamin, usunn stimulans. Familier splittes opp - ved at ideer og verdensbilder kolliderer og skaper konflikt. Vi må advare de unge mot hva slags lære de tar imot.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere