Eline Kunzendorf

2

KrF må forby sjødeponi

En av KrF sine grunnverdier er forvalteransvaret. Det betyr at vi ønsker å jobbe for at kloden skal være i minst like god stand når den overgis til neste generasjon som da vi fikk den. Forvalteransvaret hjelper oss å erkjenne at menneskene er avhengig av naturen. Vi må lære oss å leve sammen med den og ikke bare av den- vi må leve bærekraftig. Og en bærekraftig velferdsstat kommer ikke av seg selv.

Publisert: 28. apr 2021

På landsmøtet til helgen skal KrF diskutere sjødeponi- dumping av gruveslam i fjorden. Om KrF tillater sjødeponi ødelegger det for livsgrunnlaget i fjorden, og raserer matfatet til fremtidige generasjoner. Det er ikke å ta forvalteransvaret på alvor.

Sjødeponi, eller gruvedumping som det kalles, betyr at gruveselskapet dumper avfallet fra gruvedriften i fjorden. Dette er avfall som inneholder store mengder kjemikalier, og der det dumpes legger det seg et teppe av gruveslam som dreper livet i fjorden. Havforskningsinstituttet har frarådet sjødeponi mange ganger, og en rekke undersøkelser fra tidligere deponier viser at tilstanden under overflaten fortsatt er kritisk selv mange tiår etter avsluttet drift.

KrF har lenge vært en pådriver for å ikke starte flere sjødeponi. Det har vi i KrFU vært så stolte av. Om vi vedtar det som står i programutkastet nå er det et stort skritt tilbake. Norge er nå et av kun tre land som tillater nye sjødeponi, sammen med Tyrkia og Papa Ny-Guinea. Denne eksklusive klubben må vi ut av.

På 80- tallet var det vanlig å kaste søppel- særlig elektronisk avfall i havet. Det ble jo borte, men nå vet vi bedre. Havet er ikke et magisk sluk som rydder bort avfallet vårt. Havet lider og dør når vi forsøpler det. Som mennesker avhenger vi av fungerende og friske hav og fjorder. i flere av våre nasjonale laksefjorder planlegges det sjødeponier, som vil kvele livet i fjorden. La oss ikke dekke fremtidige generasjoners matfat med gruveslam.

Rovdrift av naturen

Noen argumenterer med at det er bedre at vi har gruvedrift i Norge enn at det er gruvedrift i Kongo. Menneskerettighetsbruddene som skjer i forbindelse med mineralutvinning er vanvittig grusomme. Og de må stoppes. Men løsningen er ikke sjødeponi i norske fjorder. Det finnes alternativer til å dumpe avfallet i fjorden, som tilbakefylling og alternativt bruk av restmasser, men her må både næringsliv og myndigheter samarbeide for å utvikle gode løsninger.

Vi må lære å leve innenfor naturens tålegrenser. Det er kloden selv som må sette premissene for hvordan vi som samfunn skal nyttegjøre oss av naturressursene, ikke motsatt. Alle som er opptatt av menneskeverd har en forpliktelse til å være opptatt av naturen. Fordi menneskene trenger den. På helgens landsmøte må KrF forby sjødeponi. Vi må gjøre det for barna, barnebarna og alle fremtidige generasjoner.

Eline Kunzendorf                                          Emma Løvaas Akyeampong

2. Nestleder i KrFU                                       3. kandidat på Oslo KrF sin                                                                                                   stortingsliste

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere