Kjell G. Kristensen

149

Miljøkamp mot oss selv eller mot naturen?

Jeg er spent på hvor lenge man vil beskylde menneskeheten for å stå bak alle de miljøendringer man hevder. Når og hvordan oppfatter man det som egentlig skjer ute i naturen? Man sier klimaet er menneskeskapt - hvordan? Kan vi måle krefter med geologisk aktivitet? Jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier? Jeg følger spent med på hva klimaforskerne kommer frem til er årsak til at isen på Sydpolen smelter etter hvert. Tar de målingene av MT. Erebus (fra 1970) og oppdagelsene av lavasjøen alvorlig nok, eller fortsetter de med sine plagsomme teorier? Er det ikke en kobling mellom lavasjøen som hever og senker seg hvert 5-18 minutt siden 1970, og spøkelsessjøene under isen i Antarktis som også hever og senker seg? Har man ikke her forklaringen på hvorfor isen smelter så hurtig?Viser til linkene nederst i innlegget.

Publisert: 26. apr 2021

Nå når det skal settes opp så mange vindmøller som skal produsere masse strøm til alt som skal elektrifiseres, er det lett å overse eller å få oversikt over alle problemene som kommer i etterkant. Iveren er fenomenalt stor for å få disse inn i naturen for å få den til å se grønn ut, tror man?

Elbiler, elsykler og el- sparkesykler kommer for full fart inn i trafikken, og de er så stillegående at folk skvetter til når de plutselig er oppe på siden av dem, og er en reell fare for de som ellers er så miljøvennlige at de er fotgjengere. Men det spørs hvor lenge de tør å være det? For stadig trenger det seg på faremomenter som el sparkesykler som suser forbi der det ellers er beregnet for gående. Om dette er en miljøvennlig trend er vel en misforståelse?

Et av tiltakene som er gjort er å fjerne oppmerkingen av noen gangfelt for å gjøre fotgjengere mer oppmerksomme på å være aktsomme når de skal over gaten siden lyden av kjøretøy er blitt svakere, og hørselen dårligere, bør de derfor også blitt utstyrt med øyner i nakken. Tiltakene blir kalt kvalitetssikring og gangfeltkriterier.

Det at man er så opptatt av å gjøre miljøet grønnere tror jeg fort vil komme til å skjemme det mer ut enn før. Produksjon av batterier som ikke skal ut i naturen vil nok i større grad enn før komme dit. Vel satses det på gjenvinning, men det er ikke det samme som at samme batteri lever videre, det er da et nytt batteri som setter et nytt miljøavtrykk som politikere så fint kaller det. Apropos gjenvinning av batterier, så var det store planer om bygging av en slik fabrikk i Norge, men som nå viser seg blir forhindret av grunner som politikerne er ansvarlige for, denne gangen var det Brexit.

Mange oppfatter batterier som miljøvennlige, men det er noe som kalles produksjon, miljøavtrykket for produksjon av et elbilbatteri er nesten dobbelt så stort som en bil med med vanlig drivstoff. 

Og når en tenker på alt det rare som kommer som skal bruke batteridrift og som da kommer som tillegg til noe som ikke var til før, eller eksisterte før denne idiotiske klimakrisa ble til som ord, så var vel det et symbol på duppedittenes trengselstid? 

Miljøtrykket skrus jo stadig opp og ikke ned i følge beregninger av alt som krever strøm nå, og i følge alt som ikke ble produsert før. 

Til slutt ender man opp med at det hele egentlig er snakk om å ha arbeid for alle på grunn av at man har et pengesystem som krever at kjøp og salg skal fungere. Da er man nødt til å produsere noe som alle bare må ha?

Og hvorfor må man absolutt satse på bråkete og i øyefallende vindmøller i stedet for bølgekraftverk? En bølge har potensiale til å levere opptil 500 GW som er på høydenivå med nåværende kapasitet på alle verdens vindmøller og solceller (564 og 486) Det er et enormt potensiale i bølgekraftverk. I Australia har de bygget et bølgeanlegg som både produserer strøm og rent vann som biprodukt (omvendt osmose) - det minste anlegget produserer 2000 liter i timen, og produserer 17kw strøm pr meter bølge (Exovave WEC10). Det er nesten usynlig og bråker mindre enn bølgene som slår mot land.


                    Feil forståelse av hva miljøendringer er?

Det er da jeg lurer på om alt er like godt gjennomtenkt for å kunne endre på et miljø som mer handler om planetens eget liv , enn fra oss mennesker, i form av planetstillinger man ikke har regnet på? De forårsaker større forskjeller på vannstand som flo og fjære ( jo flere store planeter som trekker i lag jo større virkningsgrad), og på værmønster. De har geologiske innvirkning som igjen er årsak til vulkanutbrudd og jordskjelv. 

Klimaet på jorden - sett fra verdensrommet

Det er veldig lite mennesker kan stille opp med når det gjelder naturlige forandringer som også utspiller seg i værfenomener. I Venezia er de nettopp ferdig med et antiflomsystem «Mose» som har kostet enorme summer og har tatt lang tid, og med det kalt et skandaleprosjekt. Men det virker visst nå, men hvor lenge? Et mekanisk anlegg av stål nede i havet trenger hele tiden vedlikehold. Man lærer visst lite eller ingen ting om jordens forhistorie og tror at alt er stabilt og varig… inntil det oppstår et jordskjelv med en påfølgende tsunami?

Mose antiflomsystem: Venice test brings up floodgates for first time - BBC News

Det hjelper så lite, og det høres så dumt ut at noen skal prøve å fortelle hva man bør gjøre for å få endre på jordens klima, som bestandig har klart dette helt av seg selv, inntil politikken fant på å ville styre klimaet ved hjelp av en politisk storsatsing, ser man at det hjelper? Renere luft i byområder kanskje, men ikke på verdensbasis, og luft får man jo ikke til å henge stille over oss?

Apropos vindmøllesatsing, har man regnet på hva disse koster i CO2 utslipp ved produksjon? Vel, da bør en ta en titt her: Vindkraft - ikke så bra for klima som vi tror? – Klima (nrk.no)

Jeg har nettopp sett på noen reportasjer fra NASA som overvåker breisen i Antarktis, og som nå virker å være enige om at issmeltingen der forgår fra undersiden og skyldes oppvarming av innsjøer fra vulkaner under Antarktis. Innsjøene kalles nå for ghostlakes – så teorien om menneskelig påvirkning må i dette tilfelle her omskrives ganske raskt, for de stemmer bare ikke med teorien. Varmt vann går nemlig ikke ned til havbunnen for å lete opp breis for å tine den opp fra undersiden, det er den dummeste teorien jeg har observert så langt om breissmelting. Til dette svarer teoretikerne at vannet mixes ... problemet er at havet er milevis fra der isen virkelig smelter fort, og på undersiden. 

Det er  vulkansk aktivitet under isen som produserer smeltevann, og da hjelper det ikke med storskala batterisatsing som koster ennå  mer CO2-utslipp ved produksjon. Det er som å legge lokk over vulkaner?
Vi må heller lære oss å tilpasse oss jordens forskjellige prosesser og ikke ha bosettinger der de er mest utsatt, men det er nettopp der folk helst vil bo - ved havet, ved elver, sjøer og vulkaner.

Det siste observerte jordskjelvet i Antarktis var så sent som 24/1 2021 med styrke 6.9 på richterskalaen.

Se alle på fakta her:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2021/01/24/195735012/jordskjelv-i-antarktis

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/07/06/195413576/aktiv-vulkan-under-isen-truer-antarktis (Her hevder man at dersom varmen fra vulkanen slipper til under isen vil den kunne påskynde issmeltingen hurtigere enn den allerede smeltingen som varmere havvann fører til - Dette høres ikke bra ut at varmere havvann skal dykke ned under isen som en første årsak, når kilden for issmelting har vært under isen hele tiden, nemlig varmen fra magmaen. ) - se neste link

https://www.youtube.com/watch?v=9jOr0Oo3ip8

Og: Incredible Recent Discoveries in Antarctica!

Det ryker av pipen på Mt. Erebus, Sydpolen, det har den gjort siden 1970:

A Lava Lake in Antarctica That Surprised Scientists

https://www.youtube.com/watch?v=GN3PwxlhmfY3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere