Kristen Edvard Skaar

30

FORSONINGS-FEIL

Det er minst fire teologiske feil i lørdagens innlegg i avisen om forsoningslæren - skrevet av en cand. theol.

Publisert: 21. apr 2021

I Vårt Land 17.04 skriver Harald Peter Stette om forsoningen. Men her er feil på feil.

Feil 1: Han hevder at forsoningen er det samme som innholdet i fortellingen om den fortapte sønn (Luk. 15,10ff). Men også han forstår lignelsen feil. Den handler om et fellesskap som er brudt, men som blir leget igjen. Sønnen hadde vært hos faren og fant så tilbake til han. Imens hadde faren ventet og viste sin kjærlighet da han kom. Fortellingen kan ikke benyttes overfor dem som ikke kjenner Gud, men bare overfor dem som har vendt seg bort fra det fellesskapet de en gang hadde med han. Forsoningen er imidlertid noe som skjer mellom Gud Fader og alle mennesker.

Feil 2: Forsoningen får vi aldri forklart i Bibelen, skriver han. Jesus var ikke et offer til Gud Fader så han kunne tilgi menneskene. Men Hebreerbrevets forfatter sier noe annet. Jesus sees som det offeret som erstattet tempelets ofringer til Gud. (Hebr. 10,5-15).

Feil 3: Er det bibelsk belegg for at Jesus var objelt for Guds vrede? Nei, det har vi ikke mener Slette. Han tar avstand fra sangen der det sies at Jesus måtte "vredens fulle beger drikke" (Nos 171). Det tenkes her på begeret som Jesus ber Far om å slippee (Matt. 26,39). I  Bibelen tales det om to religiøse begre: vredens beger og velsignelsens beger. Vredens beger er omtalt i GT som uttrykk for Guds vrede på grunn av menneskenes synd og opprør mot Gud (Jes. 51,17; Jer. 25,15). Velsignelsens beger hadde Jesus nettopp drukket i påskemåltidet. Nå var det vredens beger han skulle drikke.

Feil 4: Var himmelen tom langfredag? Ja, sier Stette. Dermed blir det treenighets-rot. Vi tror på en Gud som er Gud Fader, Guds sønn og Gud hellige Ånd. Guds sønn var på jorden og ble korsfestet - ikke Gud Fader. Han var i himmelen, og Jesus ba til han bl. a. på korset. Når det tales om Gud i NT, er det nesten alltid Gud Fader det dreier seg om, f.eks. Joh. 3,16.

Bibelens lære om forsoningen er særlig omtalt i 2. Kor. 5,18 og Kol. 1,20: Det var Gud Fader som ved sin sønn forsonte menneskene med seg selv.

Kr. Edvard Skaar
4 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere