Dan Lyngmyr

210

Hvor mye er det ufødte livet verdt på Arbeiderpartiets landsmøte.

Ingenting egentlig , og mange av dem som hevder å være en del av sivilisasjonens klokskap har grovt sviktet sitt ansvar for det ufødte livet.

Publisert: 20. apr 2021

Det har vært urovekkende å være vitne til gleden fra en rekke partipolitikere fra Ap og AUF som vil devaluere det ufødte livet ytterligere. Vedtaket som i praksis innebærer fri abort frem til uke 18, er kommet i stand etter press fra blant annet AUF og pro abort miljøer i Arbeiderpartiet .

Ikke uventet er det også stor glede å finne hos politikere fra SV, Rødt, MDG og Venstre. Blant disse er det også en del som ønsker fri abort frem til uke 22.

Da den svenske mesterfotografen Lennart Nilsson, i 1965, i magasinet TIME, fikk publisert sine bilder tatt av foster, blant annet i ukene 18-22, så var bildene et enestående og slående bevis på skaperverket og menneskets tilblivelse og vekst.

Røstene som sakte stilner. 

I dette perspektivet er det forstemmende å oppleve at røsten fra mange biskoper i den tidligere statskirken har mildnet og for noen sin del nesten forstummet i møtet med vår nåværende abortlov. 

Og når den kirkelige innestemmen , forstått som en respektfull tilnærming til vanskelige etiske spørsmål, i kirkens offentlige kommunikasjon , og i dette tilfellet om provosert abort, er blitt så mild og knapt hørbar som den er nå - så ligger kirken på sotteseng i kampen for det ufødte livet.

Noe tilhengerne av dagens abortlov selvsagt er godt fornøyd med. 

Likeledes er det i deler av KRF, og ropet lyder ikke lenger like kraftfullt som før. 

Heller ikke i dagsavisen Vårt Land er jeg lenger sikker på avisens og sjefredaktørens redaksjonelle posisjon.  

Mitt inntrykk er at posisjonen og det manipulerende utrykket " det er viktig å kunne tilby trygge aborter for sårbare kvinner" , gradvis har vunnet innpass både i KRF og i avisen Vårt land . For hvem er det vel som kan være imot dette selv om abort er vanskelig og krevende ? 

Og slik faller motstanden mot dagens abortlov gradvis.

Mangel på klokskap.

Det må også være tungt for organisasjonen Kristne arbeidere, de som deler adresse med AP, LO og AUF , å være vitne til jubelen fra AUF og deler av Arbeiderpartiets politikere, når det ufødte livets verdi i praksis nullstilles enda mer, slik landsmøtet nå har vedtatt. 

De ufødte, de som skulle bli alle de varme og viktige hendene i fremtidens pleie og eldreomsorg, og som politikerne gjerne snakker om - med utestemme.

Mange av dem som hevder å være en del av sivilisasjonens klokskap har derfor grovt sviktet sitt ansvar for det ufødte livet. 

Må gud tilgi oss, de siviliserte , vår uforstand.                                                       

5 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere