Tor Jacob Solberg

1

#BONDEOPPRØR21

VI ER BØNDER. VI ER FORVALTERE I EVIGHETSPERSPEKTIV. VI ER DINE NABOER. VI ER MENNESKER. VI ER MØDRE OG FEDRE. VI FORVALTER MATJORDA. MATEN DU OG DE DU ER GLAD I SPISER HVER DAG LAGES AV OSS.

Publisert: 16. apr 2021

VI KAN IKKE LEVE MED EN UTVIKLING DER DET I RASKT TEMPO FORSVINNER JORD, BØNDER, FLITTIGE HENDER, BYGDER OG GROBUNN FOR FRAMTIDIG TRYGG NORSK MAT.

ALDRI FØR HAR SÅ FÅ PRODUSERT SÅ MYE MAT FOR DET NORSKE FOLK FOR Å SITTE IGJEN MED SÅ LITE FOR Å DEKKE ARBEID, INVESTERINGER, RISIKO OG GENNERASJONERS INNSATS OG SLIT.

POLITIKKEN ER SKAKKJØRT OG VIRKER IKKE LENGER. DET KAN VI IKKE AKSEPTERE.

VI KREVER AT DEN NORSKE BONDEN SKAL HA EN ØKONOMI SOM GJØR OSS I STAND TIL Å PRODUSERE TRYGG NORSK MAT NÅ OG I FRAMTIDEN. SLIK ER DET IKKE NÅ.

 • Skal vi oppnå det krever vi at det skal lønne seg å investere i næringa vår. Dette må tallfestes ved at egenkapitalen vår trekkes ut og blir gitt en forrenting.

 • Tallmaterialet i jordbruksoppgjøret MÅ reflektere den reelle økonomien i næringen. Slik er det ikke i dag. Dette må endres!

 • Politikerne har ansvar på vegne av det norske folk å fylle sine fagre ord med innhold. Ingen har de siste årene gjort det. Bonden sitter igjen med smuler. Vi faller stadig fra grupper vi tidligere kunne sammenligne oss med. Dette er totalt uakseptabelt!

 • I gjennomsnitt har det bonden sitter igjen med vært uendret siste fem år. Kapitalkravet øker, og lønnsevnen minker år for år. Yngre investeringsvillige bønder er framtida. Allikevel er det de som er de største taperne med dagens elendige system. Mange har ingen inntekt i det hele tatt. Deres vilje til å produsere mat gjør de til økonomiske tapere.

 • Vi aksepterer ikke at de flittige unge flinke bøndene som kommer etter oss skal måtte jobbe seg til ødelagt helse og minstepensjon fordi noen skal tjene seg rike på å selge billig mat.

 • Systemet for investeringsstøtte må legges om. Det bygger i dag på ett system som lokker til investeringer på framtidig sviktende økonomisk grunnlag.

 • Politikken må tenke mer på de som skal inn i næringen en de som skal ut.

 • Politikken må ha mot til å endre norsk matproduksjon på en rettferdig måte. Uten et kraftig

  oppgjør med kjedemakten og EMV har den norske bonden ingen mulighet.

 • Politikken må synliggjøre og verdsette det fantastiske grunnlag vi har med lite medisinbruk, respekt for dyr og natur og en god beredskap

 • Vi aksepterer ikke å være de som tjener minst for å jobbe mest i Norge.

 • Politikken må ha som mål å gi et sterkt samspill mellom folket og matprodusentene, hovedintensjonen med hva landbrukspolitikk faktisk er.

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere