Rupert Derben

4

5G - en strålende fremtid?

Den største forandringen i verden de siste 30 år er bruken av data og mobil, og den medfølgende utbygging av trådløs nettverk. Jeg vet godt at Statens strålevern forsikrer oss, igjen og igjen, hvor ufarlig dette er, men husker jeg også hvor illsinte biene til en venn reagerte da mobiltelefonen i lomma hans ringte.

Publisert: 16. apr 2021

Våren er en vidunderlig tid. Snøen smelter, gresset titter frem, trekkfuglene kommer tilbake – eller gjør de det?
I fjor opplevde vi at svalene kom, fant sine vante plasser på låven, satt på telefonledningene som vanlig for å hilse å oss – men det var det. Ingen ruging, ingen svaleunger. Siden har vi hørt, på NRK, at dette ikke var et enkeltstående tilfelle: en fugleforsker så det samme i mange av fuglekassene han pleide å sjekke, ja, så vidt jeg husker, i samtlige. Dette gjaldt flere fuglearter, spredt over store områder.

Hva «skjær ́a» ? Hva kan være årsaken? Ikke lett å svare på, og sikkert sammensatt. Men har vi lagt merke til, igjennom flere år, at både insekt – og fuglebestanden i vårt nærmiljø har gått tilbake. Bilrutene er heller ikke lenger helt tilgriset av døde insekter. FN slår fast at artsmangfoldet over hele verden er i alarmerende sterk tilbakegang, og også i Norge er rødlistene nå blitt lange som et vondt år.

Den største forandringen i verden de siste 30 år er bruken av data og mobil, og den medfølgende utbygging av trådløs nettverk. Jeg vet godt at Statens strålevern forsikrer oss, igjen og igjen, hvor ufarlig dette er, men husker jeg også hvor illsinte biene til en venn reagerte da mobiltelefonen i lomma hans ringte. Det finnes flere eksempler for de som vil vite mer, og nok av forskning som har ført til store protester verden over mot f.eks. etableringen av 5G-nettet. I Norge i mindre grad, men stoler vi kanskje for mye på at våre myndigheter overskuer rekkevidden av sine avgjørelser?

Uansett, det er to ting som er viktige her: vi kan ikke klare oss uten insekter , ikke en gang særlig lenge - forskere snakker om 4 til 5 år, hvis f.eks. biene forsvinner. Og vi trenger ikke det mylderet av elektroniske dikkedarer som vi har blitt overøst og «velsignet» med. Den digitale lettvintheten medfører også en voldsom økning i strømforbruket verden over, og f.eks flere vindturbiner (som igjen dreper fugler, men også insekter: opptil 1200t/året bare i Tyskland).

Det er fullt mulig å bruke trådet nett, og det er ingen menneskerett å se på Instagram osv hvor som helst og når som helst. Jeg er gammel nok til å huske tiden før mobiltelefonen kom på nittitallet – det fungerte helt fint, dere! Det overforbruket, den luksusen vi tærer på klodens ressurser med, er ikke livsnødvendig. Bare tenk deg en fjelltur vinterstid: det du virkelig trenger er vann, mat og riktig utstyr. Kommunikasjon tåler i de aller fleste tilfeller å vente, ja, flere og flere setter faktisk pris på å ikke kunne nåes overalt og til enhver tid.

Vi må bremse opp, ja, delvis reversere. Dette er mulig, og også riktig: Norge protesterte kraftig da sur nedbør kom med vinden fra Polen, England og andre land på 70-tallet. Folk har tilegnet seg kunnskap - i generasjoner - lenge før den første mobilen dukket opp, og norske forskere har påvist en langt bedre læringsprosess ved håndskriving enn via tastatur. Kroppen til våre barn og ungdommer blir understimulerte av for mye databruk, og den direkte sosiale kommunikasjon (lese/tolke kroppsspråket riktig) blir vanskeligere.
Min oppfordring til politikere og andre: bruk føre var – prinsippet når det gjelder 5G- etablering. Sats heller på trådet nett. Vi kan, vi må ikke ta lett på at faunaen vår blir stadig mer presset og skadelidene: det gjelder vår felles fremtid! La oss vise at vi bry oss om våre fugler og insekter – og dermed om levevilkårene til oss alle, og til de som kommer etter oss.

Den neste store debatten i Norge må bli forurensingen av eteren. 

Rupert Derben

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere