Kjell G. Kristensen

149

Svar til Arne Magnus Aasen

Jeg svarer på de punktene du har satt opp med henvisninger til tekster som kan være aktuelle for dine spørsmål.

Publisert: 15. apr 2021

Matteus antyder at man kan jo prøve å tyde profeten Daniel... men alle profetene har jo lagt det ut på hver sin måte?

Guds ord påstår at summen av hans ord er sannhet, (Salm.119.160) men Hab.2.3 mener at alt sammen venter på en fastsatt tid som ligger et stykke inn i fremtid.

Nei, alt henger sammen med 1 - (Luk.21.22/ Jes.46.10)

Nei. Gud aktualiserer sin sak uansett i sin frelsesplan, vi kan ikke forandre så mye på vår væremåte, (Fork.6.10, 2.Tim.3.1f.) fordi vi bare er forgjengelige frem mot oppstandelsen hvor forvandlingen kommer (Rom.8.19-23 / 1.Kor.15.47-57 / Joh.6.37-40)

Her vet man bare att alle må dø engang for å kunne stå opp igjen på den siste dag...(Joh.5.26-28) det er ingen trussel i seg selv, for forgjengeligheten som allikevel ikke har noe evig liv (i uforgjengeligheten: 1.Kor.15.50 ... det forgjengelige skal ikke arve uforgjengelighet/ det forvandles under oppstandelsen uten synd/ 1.Joh.3.9 ) som er en del av en kommende utviklingen. (Fork.3.16-22) 

Allikevel vil det være en del som vil overvinne døden for å kunne reise de andre opp fra døden i en kommende fremtid. (Matt.16.26-28, Matt,24.22, Åp.3.1-4) Disse kalles for førstegrøden av oppstandelsen (1.Kor.15.22-28) som også er de utvalgte (Matt.24.23-25/ Åp.14.1-5)

Apropos dødsriket, det har mange flere navn enn det; brønn, avgrunn, stup, grav , dødens saler... etc. - 1.Sam.2.6, Job 26.6, Ordsp.1.2, 7.27, Jes.14.9, Jes.28.15-18, Am.9.2, Åp.6.8, Åp.20.13

Anbefaler også å lese Esek.12. Herrens ord slår aldri feil v17-28)

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere