Kjell G. Kristensen

149

Is (og vann) i dommedagsbreen?

Hvis noen leser "Nå smelter «Dommedagsbreen» – vil få dramatiske konsekvenser: – Det er enkel fysikk" - Så glem overskriften og bruk heller "fysikken" for vann og is er ikke samme sak?

Publisert: 14. apr 2021

Er vekten av vann og is det samme?

Nei, vann og is veier ikke det samme. Hvis vi for eksempel tar samme volum vann og is i samme beholder, vil vannet veie mer enn is. Årsaken er at vannet er tettere enn isen, og plassen det opptar er mindre sammenlignet med isen. Vann gjennomgår forskjellige fysiske tilstander avhengig av forholdene det kan bli utsatt for. Noen av disse tilstandene er flytende, faste, så vel som gassformige tilstander. Under slike forhold kan volumet endres og dermed påvirke dets vekt og tetthet - og mengde.

Frysing av vann til is resulterer i at de diskrete molekylene av vann ekspanderer, og dermed besitter mer plass. Det anslås at volumet okkupert av isen er 9 prosent mer enn det som opprinnelig var opptatt av vann. I ferd med å bli solid, vokser vannmolekylene for å oppta mer plass. Følgelig har samme volum vann og is varierte tettheter og mengde. Derfor flyter isen på vann siden dens tetthet er mindre enn vannets. 

Vekt Vann Og Is Det Samme? | 2021 (ripleybelieves.com)

Nå smelter «Dommedagsbreen» – vil få dramatiske konsekvenser: – Det er enkel fysikk | ABC Nyheter

Det er ikke alle som rekker å leve like lenge som isforholdene skifter i Arktis, og Arktis har ikke vært forsket lenge nok til å kunne si noe om hvor mye av isen som vil smelte. Dersom mesteparten av isen ligger på sjøen vil nok ikke havet stige noe mer enn hva alle båtene fortrenger av det. Husk at havis allerede ligger 2/3 deler under havoverflaten allerede. Når all isen har smeltet kan en trekke fra 9% av hele massen.

Hvis man tenker seg et isflak med en størrelse som en kube hvor alle sider er 100 m så tilsvarer det 1 million m3, men bare 1/3 ligger over vann som utgjør litt over 330 000 m3 med is. I smeltet form er hele isfjellet 9% mindre. Det utgjør  90 000 m3 som må trekkes fra, og isfjellets innhold av vann er 910 000 liter - 2/3 av dette er rundt regnet 606 600 liter som allerede befinner seg i havet i form av is som ville rommet 60 000 liter mer om forholdet is og vann var lik, men det er de altså ikke, og en kan derved trekke fra dette volumet  fra isen over vann som er på litt over 303 300 liter, da er det bare ca 243 300 liter vann som blir igjen som økt mengde til havet av et eksemplar av et isfjell som tilsvarer  1 million m3 med is - skulle all isen blitt regnet om til like mye vann, ville det kanskje sett ut som en havstigning, men ikke i dette tilfelle. 

Alt som ligger i sjøen og flyter eller kastes i sjøen og synker fortrenger like mye hav oppover som gjenstanden er stor. Hvis en drar opp alle turistskipene opp på land, så vil nok havnivået synke tilsvarende liter som de fortrenger - så enket er dommedagsregnestykket med fysiske lover.

For dersom havstrømmer kommer til denne isbreen fra undersiden er det jo tydelig at det er snakk om havis ... eller hva?

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere