Ronnie Johanson

5

Liten tvil i Knutby

Ronnie Johanson ga i fjor ut boken "Det nyeste testamente", som blant annet behandler Knutbysaken.

Publisert: 12. apr 2021

Mange vil huske den norskfødte pastor Helge Fossmo, som ble dømt for medvirkning til drap i 2004. Han hadde sendt tekstmeldinger som hans venninne Sara Svensson tolket som ordre fra Gud om å drepe hans kone Alexandra. Saken var tema for en svensk TV -serie som NRK sendte i fjor, med tittelen Drap i Knutby. Nå har HBO laget sin egen serie, som på norsk har fått tittelen Knutby: I blind tro. Vårt Land anmeldte den 8. april under overskriften «Oppsiktsvekkende tvil». Det er det svakt grunnlag for.

Ble saken egentlig oppklart i 2004, er spørsmålet. Helge Fossmo hadde innrømmet å ha sendt de anonyme tekstmeldingene, men kom med vidløftige forklaringer om at de overhodet ikke dreide seg om oppfordring til drap. Et par år etter at han fikk livstidsdom, kom han med en annen versjon − til professor Eva Lundgren som skulle skrive bok om saken. Hun hadde da intervjuet ham jevnlig i fengslet gjennom 14 måneder. Gråtende fortalte han nå:

Det er en sak jeg ikke har fortalt. Jeg har ikke våget. Ikke i forundersøkelsen, ikke i rettssalen. Hvordan skal det da gå med min datter? Meddelelsene, de såkalte anonyme sms-ene som Sara sa fikk henne til å drepe, er skrevet av samme forfatter. Og det er ikke jeg. Den forfatteren er Åsa. 

Han hadde bare hjulpet sektens leder Åsa Waldau med å videresende meldingene, sa han nå. Så hvorfor hadde han ikke nevnt dette før? Han forteller at en gang etter drapet, men før han ble arrestert, dro Åsa ham til side og sa:

Om du sier så mye som et ord om at jeg står bak de der sms-ene, kommer du til å miste Lisa. 

«Lisa» (som hun kalles her) er datteren hans. Problemet med denne versjonen er først og fremst at det er vanskelig å se hvilket motiv Åsa skulle ha hatt for å lede Sara til å drepe Alexandra, som var Åsas søster. Dessuten er det overhodet ikke troverdig at Åsa skulle stå bak samtlige anonyme tekstmeldinger. I så fall måtte han ha samarbeidet tett med Åsa og bedt henne sende stadig nye tekster som var spesialtilpasset situasjonen.

Åsa så frem til at Alexandra skulle komme etter henne selv hjem til Jesus. Men intet tyder på at hun så for seg at søsteren skulle komme til Himmelen før alle de andre frelste, noe sekten trodde skulle skje i 2007. 

Fossmos motiv for den endrede forklaringen var utvilsomt å prøve å få saken sin tatt opp igjen. Det lyktes ikke i 2006, og vil neppe lykkes nå heller..

HBO har gitt to svenske journalister midler til rådighet for å grave i saken. Da forventes det nok at de skal så ny tvil. Og de gjør sitt beste for å levere. Gjennom episode etter episode får vi følge deres arbeid med å få tilgang til politiets rekonstruksjon av drapet. Råmaterialet var på 6 timer; bare 23 minutter var blitt vist i rettssaken. Journalistenes mistanke var blitt vekket av at Sara hevdet å ha avfyrt det dødelige skuddet mot Alexandras hode i en avstand av omtrent en meter. Politiets undersøkelse hadde imidlertid påvist at revolveren ble avfyrt på kloss hold. I det uredigerte materialet hører vi en politimann si: «Vær ikke redd for å gå nærmere.» Prøvde politiet å manipulere henne? I så fall lyktes det ikke. Hun fastholdt at hun ikke hadde orket å gå tettere på offeret.

I retten forklarte aktor denne uoverensstemmelsen med fortrengning, og jeg kan ikke se at programskaperne har funnet noen bedre forklaring. De har fått Sara Svensson selv i tale; sensasjonelt nok har hun i 2021 for første gang gitt et intervju. Men den dag i dag fastholder Sara at det var hun som skjøt, og at hun handlet på vegne av Helge. På spørsmål om andre var innblandet, svarer hun:

Jeg vet ikke. Men jeg beskytter ingen. Jeg ville ikke drepe, men hadde ikke noe valg. Det var Helge som tvang meg. (…) Hadde jeg fått en sms som sa «Skyt deg», så hadde jeg gjort det. Jeg var et skall, en robot.

Og i dag hevder hun at hun ble forbauset over at Alexandra ikke reagerte på det første skuddet, som traff henn i hoften: 

Kanskje hun var død da jeg kom dit? Jeg vet ikke. 

Dette blir i serien stående som Saras siste ord i saken. Men det stemmer overhodet ikke med hva hun sa under under rekonstruksjonen i 2004 som vi fikk se to episoder tidligere:

Jeg trekker av. Da hører jeg at Alexandra roper svakt, men beveger seg ikke.

Satser man på at seerene har glemt dette? Og hvorfor skulle Helge eller en annen medsammensvoren ha drept henne, når Sara var blitt sendt for å gjøre det?

Programskaperne mener dessuten at Saras fotspor i snøen ved åstedet ikke stemmer med hennes forklaring. De konfronterer henne med saken, og spør om en annen person flyttet bilen for henne. Det benekter hun, og holderc fast ved det hun sa i 2004. Kanskje tolker journalistene bevismaterialet feil. De innrømmer at politihunden kan ha mistet sporet fordi hun brukte skoovertrekk.

Hvilken medskyldig skulle Sare eventuelt ha hatt, som hun fremdeles dekker? Den eneste mistenkte er Åsa Waldau. Det er mulig å tenke seg at Sara under rettssaken i 2004 ville beskytte Åsa. I iontervjuet med HBO sier hun om tiden etter at hun ble dømt til psykiatrisk behandling:

Hvis noen sa noe stygt om Åsa, så begynte jeg å gråte, og sa: «Stopp – si ikke sånt om Åsa – hun hører det!» Jeg var livredd, jeg trodde hun var overnaturlig.

Men som andre av Åsas gamle undersåtter, har Sara i dag mistet troen på at hun var Kristi brud og en ufeilbarlig leder. Så det er lite trolig at hun fortsatt skulle beskytte Åsa.

«Kristi brud» var neppe direkte involvert. Men hun hadde utvilsomt et stort moralsk ansvar for drapet, som ikke kunne ha skjedd uten at Sara var blitt hjernevasket i fem år av både Helge Fossmo og henne selv. For dette burde hun etter min mening ha vært blant de tiltale i 2004. Hun ble ikke engang forhørt.

Skal du bare se én av seriene, er NRKs å anbefale. Ikke minst fordi HBOs serie har engelsk lydspor. Det ville vært så mye mer interessant å høre hva de intervjuede hovedpersonene egentlig sier på svensk, enn å bli servert engelsk dubbing med dårlig norsk oversettelse – fra engelsk, ikke fra svensk! Som dokumentasjon blir serien dermed langt mindre verdifull enn den kunne ha vært.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere