Jørn Maurstad

94

Hognestad sin kirkekritikk.

Evangeliet om Jesus har hatt betydning. Kirken tar ikke alltid feil. Derfor bommer Hognestad med sin kritikk.

Publisert: 12. apr 2021

I et debattinnlegg i vårt land fremstiller Hognestad det som et problem at Nordhaug og Mjaaland leser Bibelen med kirkebriller. Men kan han legge til grunn at alt det som kirken lærer uten videre skal mistenkeliggjøres? Det er ikke kritikkverdig at kirkens lære begrunnes med at den gjenfinnes i Bibelen. Er det noe vi kan være sikker på at kirken alltid har ment så er det nettopp at Kristus ble korsfestet for våre synder, begravet og sto opp fra de døde tredje dag, og at han deretter viste seg for en rekke vitner. Dette er beskrevet i 1.Kor 15, 3-8.

Evangeliet om Jesus handler om hvor høyt Gud har elsket verden. Dette er en overbevisning som bærer, slik mange har erfart. Her er noen eksempler fra utenfor en norsk sammenheng.

Barakat Ullah ble født av Shia muslimske foreldre i 1891 i Pakistan, ble kristen (sammen med resten av familien) i en alder av 16 år. Han ble senere erkediakon. Han skriver at han i løpet av sitt liv bare var blitt enda mer overbevist om det eneste håpet for den fortapte menneskeheten er den levende, korsfestede og oppstandene Kristus. Frigjørelse fra synd til et liv i tjeneste, fant Barakat Ullah, bare gjennom Kristus alene.

En betydning av syndsbegrepet har vært at det er mulig å se at det er noe i det menneskelige liv som er etter Guds vilje, og noe som ikke er det. Dette har gjort det mulig å se annerledes på en rekke forhold.

I sitt verk om ‘de to byer’ den jordiske og den himmelske, argumenter Augustin for at slaveri var noe som var imot Guds intensjon, og kommet inn i verden som et resultat av synd. Han argumenterer for dette ut ifra skapelsesberetningen.  

Lord Shaftesbury (7. jarl) levde i England under Victoriatiden. Han fikk gjennomført en rekke lovendringer som rettet opp i de elendige sosiale forhold som folk levde under på den tiden. Motivasjon? Lord Shaftesbury uttalte: ‘Man taler om kongers guddommelige rett. Det er en guddommelig rett gitt menneskene, - anledning til frelse’. Det ble hans begrunnelse for å lage lover tilpasset mennesker som var gitt en så uendelig høy verdi.

Hadde noe av dette kunne ha blitt gjennomført dersom evangeliet om Jesus hadde blitt oppfattet som en myte? Jeg kan ikke se at det kunne ha vært mulig.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere