Arne Magnus Aasen

9

Påske versus Pinse.

Hvorfor blir Påske rangert som det høyeste og mest hellige av Kirkens liturgiske høydepunkter?

Publisert: 12. apr 2021

Når Paulus sier at uten oppstandelsen er kristendommen ingenting verdt, da stusser jeg. For hva betyr egentlig oppstandelsen? Jo, det er godt for den kristne troende å lene seg til at døden er overvunnet ved troen på Jesus, men er det troverdig? At Jesus viste seg for disiplene og flere etter sin død, det antyder vel egentlig bare at det finnes et liv etter døden og at det finnes en åndeverden. Beretninger om spøkelser er vel like gammel som menneskeheten selv, så hva er så stort med det?

 

Jeg mener bestemt at Pinsen er det største høydepunktet i evangeliet. Femti dager etter Påske feires Pinse. Jesus hadde fortalt disiplene sine at de skulle samles den dagen i påvente av den Hellige Ånds ankomst. Det gjorde de og det står skrevet at en ildtunge viste seg over hvert av hodene deres og at de ble fylt av den Hellige Ånd. Det står videre skrevet at de ble henrykt, talte i tunger og at tre tusen mennesker kom til troen av deres begeistring. Akkurat det med de tre tusen som ble frelst og det med ildtunger, det tar jeg med en klype salt, men det finnes sannsynligvis en sannhetsgestalt i det med at de talte i tunger. Å tale i tunger er jo en slags henrykkelse, en slags form for hysteri som er grunnlagt i en, ja kanskje man kan bruke begrepet; eurèka? Altså en oppdagelse, en ny idè, som løser et problem, et uløst mysterium som inntil da har vært utilgjengelig for den sunne fornuft?

 

Men hva var det egentlig som utløste det hele? Vi mår anta at i og med at alle disiplene var samlet fordi deres Herre og mester hadde lovet dem at de skulle få besøk av en Hellig Ånd, så var de veldig forventningsfull. De var selvsagt full av sorg og i tillegg skuffet over at de hadde tapt. Tapet var en død åndelig leder, en de hadde sett opp til skulle erobre verden for dem. Nå var lederen død og begravet og de satt igjen med hva? 

 

De sitter altså og venter og snakker om det som har skjedd, så går det opp for dem,(sannsynligvis for Peter først som får det første eurèka). Han forteller dem begeistret at Jesus hadde jo fortalt dem at han ville gi dem et nytt bud, et bud som sa at de skulle elske hverandre. Det visste de fra før av, men han forklarte for dem at det nye bud krevde at de skulle elske hverandre som han hadde elsket dem, og hvordan hadde han elsket dem? Jo, han hadde vist dem at veien til korset var at den har størst kjærlighet som gir sitt liv for sin neste. Da det nye bud gikk opp for dem, at du skal elske din neste HØYERE enn deg selv, da skjønte de i felleskap at DET var det nye bud, at den hellige Ånd var en hellige TANKE, et nytt bud.

 

Fra Pinse gikk disiplene resolutt den samme veien til korset som sin Herre, og deres martyrium ble til eksempel for det kommende martyriet som fikk kristendommen til å eksplodere i de to neste århundrene. 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere