Reidar Holtet

15

KrF og sperregrensen

Det er et stadig tilbakevendende tema, vil Kristelig Folkeparti klare å komme over sperregrensen ved høstens valg? Jeg har prøvd å få dette spørsmålet belyst i avisene ved å ta fram to aktuelle saker, men hverken Aftenposten eller Vårt Land hadde "plass" til en liten artikkel om dette. Derfor dette innlegget.

Publisert: 12. apr 2021

Hvordan skal KrF klare å holde seg under sperregrensen? Jo, ved å støtte opp under Venstres valgkamputspill. Vanligvis er spørsmålet: Hvordan komme over sperregrensen? Det ser ut til at KrF nå gjør hva de kan for å oppnå det motsatte.

La meg ta to eksempler:

KrF støtter rusreformen som Venstre har ivret for, ja, nærmest forlangt som del av Granavolden-plattformen. Der ble den ikke konkretisert detaljert, men nå er den det. Da hadde jeg ventet at KrF ville steile, men nei da, de er med på denne galskapen. Det viktigste grepet er legalisering av en håndfull typer narkotika på åpen gate. Det er hinsides fatteevne at det skal være et godt virkemiddel for å dempe narkotikabruken i samfunnet. Sterke faglige innspill advarer da også sterkt mot dette. Regjeringen, som KrF er med i, foreslår at en serie brukerdoser skal legaliseres. Høyre argumenterer sterkt for at det ikke er legalisering, men når det gjøres til noe som ikke er straffbart så er det selvsagt legalisering, samme hva man sier. En annen ting er at det er umulig å håndheve. Hvordan skal politiet kunne finne ut om grensen på 0,5 gram av et narkotisk stoff er overskredet? Skal de gå rundt med mikrovekter og laboratorier for å finne ut om grenser og type stoff er overskredet og dermed straffbart? Helt absurd!  Å gi dette støtte er en sikker vei nedover og under sperregrensen for Krf.

Det andre er skolereformen som Venstres Guri Melby har lansert. Nå skal en rekke sentrale fag som historie, samfunnskunnskap, geografi, religion og naturfag kuttes ut til fordel for et såkalt ”Fremtidsfag” med ukjent innhold. De eneste gjenstående fellesfag skal være matematikk, norsk og engelsk. KrF’s parlamentariske nestleder Hans Fredrik Grøvan har til og med uttalt at KrF kan tenke seg å åpne for å droppe eget religionsfag! KrF? Ja, du leste riktig. Da er det nok kvelden for partiet.

Hvis KrF støtter disse to sakene i Stortinget så har de fortjent å komme godt under sperregrensen. I stedet burde de nekte å være med på disse venstresakene, ta dissens, stemme imot, eller alternativt forlate regjeringen hvis det fremmes som regjeringens politikk. For det er vel ikke minipartiet Venstre som skal diktere dette? Hvis Venstre forlanger det, så får heller de forlate regjeringen. Jeg ser for øvrig ingen gode grunner til at de skal være med der heller. At KrF lenge har forutsatt for sin regjeringsdeltagelse at verdiliberale Venstre skal være med, er for meg uforståelig og pradoksalt. 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere