Greta Aune Jotun

204

Når Djevelen kommer på silketøfler

Publisert: 9. apr 2021

Apostelen Peter hadde erfart at Djevelen går omkring som en brølende løve for å søke hvem han kan sluke (1. Peters brev 5:8-9). Når Djevelen kommer slik, er han ikke vanskelig å avsløre, og jeg vil tro de aller fleste misliker sterkt de handlingene han utfører som den "brølende løven"; handlinger som skaper angst, sorg og fortvilelse hos de som på en eller annen måte rammes. Det kan være tyverier, vold, drap og ødeleggelser av ymse art (Joh. ev. 10:10).

Men i blant tar Djevelen på seg "silketøfler" og sniker seg inn i menneskers tankeliv med besnærende budskap. Da taler han gjerne med myk og medfølende røst, opptrer som det potensielle offerets medspiller, og får etter hvert dominansen over tanker, sjel og sinn - i troen på at det er en "lysets engel" som taler (2. Kor. 11:14-15). Og folk flest får bare godt å si om den forførte og den han bruker til forførelse, for: Se hvor vennlig og snill han/hun er, innforstått, da må de jo ha rett i det de forkynner: Gud kan umulig ha sagt! Gud kan umulig ha skapt! (på seks dager) Gud kan umulig ha ment! Det er kvinners rett å kvitte seg med et ufødt barn. Barn i barnehager og skoler må få lære at det finnes flere kjønn enn mann og kvinne; at det er en menneskerett at to av samme kjønn kan gifte seg/leve sammen. Paulus var et barn av sin tid, Jesus Kristus likeså, nå skriver vi jo 2021! Og selvsagt kan man ha flere "ektefeller". Selvsagt kan man skille seg og gifte seg på nytt. Selvsagt kan man drive med gruppesex. Selvsagt kan man "ha sex" med barn på sosiale medier. Selvsagt kan man banne, misbruke Guds navn, drikke seg full og drive hor. Selvsagt kan man leve som verden gjør (Rom. 12:2). Budene ble jo til i uopplyst tid. Osv. osv. Alt som strider mot Guds ord er viktig for Djevelen å få prentet inn i menneskesinnet, og mange faller for hans mange forførende stemmer og blir selv en forførende stemme - og ser ikke fremtidens følger av et Gud- løst liv og et Gud-løst samfunn. Eller for å si det på en annen måte: Et Djevelen-styrt liv og samfunn.

Djevelen er særlig aktiv innenfor kristne forsamlinger. De andre, de som ikke bekjenner Kristus som Herre, har han jo allerede vunnet, selv om de er motstandere av noe av det han forkynner. I menighetene opptrer han gjerne i "silketøfler" for å overbevise lederskapet om at hans meninger er menneskevennlige, og at de som står fast på Guds Ord mangler nestekjærlighet. Djevelen har - dessverre - vunnet mange tilhengere i kristne menigheter og grupper, små og store fellesskap.

Etter hvert tar Djevelen av seg "silketøflene" - og teller ofrene med et fornøyd "glis". Hans mål er å få flest mulig med seg til Ildsjøen han selv er dømt til; dømt til fordi han fornektet og forkastet Skaperen, Sønnen og Guds Ord - som er Kristus (Åp. 19:13).

Enhver bør spørre seg selv: Er jeg en stemme fra Gud og Kristus eller fra Djevelen? Det kan bare Ordet gi oss svar på.

7 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere