Kjell G. Kristensen

149

Nattverden - en sentral rolle i Jesu død?

For å se nattverdsmåltidet i det riktige bildet, må man finne ut hva hele skriften sier om det. At Jesus fremstiller sin kropp som føde høres jo ganske drastisk ut, men er nok en sannhet om man ser skriften i et nytt lys. Det en må få med seg er at det kun er disiplene som får vite noe om himmerikets hemmeligheter – det er omgjort til lignelser. (Matt.13.10-11) Men alt er forklart hos profetene. (Åp.22.7) Men også i Paulus sine skriverier dukker det opp mange overraskelser, så la deg overraske.

Publisert: 8. apr 2021

Hele nattverden begynner slik til: For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere: I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!»  På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg!» (1.Kor.11.23-24 - 

Dette er til menigheten når den samles som man kan lese mer om i Heb.9.1-10  (Dermed viser Den hellige ånd at veien inn i helligdommen ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste rommet ennå står (Den jordiske helligdom og gamle pakt v1-2) - et bilde på den tiden som nå er - De skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført. / Den nye himmelske pakt v8-10)

Paulus er så forutseende at han formelig forklarer Kristi kropp for sine søsken i 1.Kor.10.16-18 osv. / Fordi det er et brød, er vi alle én kropp...1.Kor.12.27, Paulus taler til sine søsken: Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham...(og v5) Og Paulus forklarer Herrens måltid i  1.Kor.11.17-34 ):v26- : 

For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Den som spiser brødet eller drikker av Herrens beger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. En hver må prøve seg selv og så spise av brødet og drikke av begeret. For den som spiser og drikker uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms. Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn. Hadde vi bedømt oss selv, hadde vi unngått å bli dømt. Men når vi blir dømt av Herren, blir vi irettesatt, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden.

Jeg for min del mener dette har med det profetene taler om, som eks. det man kan lese i Sak.11.9 og Esek.36.12 -28 (Profetord om fjellene i Israel)

Dette er nok sanne ord om fremtiden, men man ser det ikke før det kommer som en overraskelse? Man treffer på det samme hos Gal.5.14-15 som en advarsel: 

For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv. Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke eter hverandre opp! ..... (Det står at loven blir oppfylt... ikke at den er oppfylt)

Salm.53.5 (En læresalme av David): Forstår de da ingen ting, de som gjør urett? De eter opp folket mitt som om de spiser brød,  og kaller ikke på Gud.


2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere