Tor Albertsen

66

Gammel og kristusvitne - og ikke helt med?

Frustrasjon når jeg møter kristne pensjonister som lever som det var for 40 år siden! Det evangeliske oppdrag i et sekulært samfunn blir passivisert. Men meg da, nylig pensjonist? Hvordan være kristusvitne i en nåtid som jeg ikke forstår alt for mye av? Hva med PC og Internet da?

Publisert: 8. apr 2021

Først: Ingen av de som jeg skriver til, leser dette. De har ikke Internet. De må lære det først!

Så: 

Jeg mener mange eldre kristne med de "gammeltroendes" syn på forhold som tas opp i Det nye testamente, trekker seg tilbake av uønske om spydige kommentarer. En følelse av å ikke være sterk nok til å imøtegå all kritikk. 

Når den kristne 75-åringen kommer i diskusjon med naboen 30-40 år yngre og sekulær, vet han eller hun at "religiøse" spørsmål er helt dumt. Da blir det enten de gamle saker om kvinnelige prester eller alt tenkelig og utenkelig innenfor kjærlighet, seksualitet og samliv. Eller kanskje det blir den nåtidige diskusjonen om politikken i abortspørsmålet som snart lar den kvinnen med foster få alt å si helt til 22 uke. For mange eldre kristne vil det si at ateismen er Norges tro. Diskusjonen med naboen vil tapes!!

Opplevelsen hos mange eldre (forsåvidt også kristne i alle aldere) at vår tros sentrum Jesus tolkes med spott, gjør også at man bare holder seg tause. Et eksempel er måten, annerledes enn for noen år siden, hele påskens budskap blir ledd loddrett ut, og vitset om ute blant folk, offentlig, til og med av konservativ stortingsrepresentant,

Men dessverre gir den eldre kristne sin tilbaketrekning fare for en vond sirkel, slik at også viktige nyvinninger i samfunnet holder man seg unna, f.eks å ikke lære seg PC-en. Det er å ikke lære seg nødvendige funksjoner i dag for å kunne delta normalt. På sett og vis å gi seg selv skylden for spydighet og hån!

Vi trenger det positive selvbildet vi hadde en god del år før pensjonsalder! Ha det som et mål å ikke vegre deg, trekke deg tilbake, skamme deg. Ikke bli ødelagt av hån fra mange nordmenn både med(?) og uten Kristustroen. 

Eldre skal ha tro på at de kan bidra. Lær PC og Internet-bruk! Å skrive et brev, lese avis eller blad på skjermen, høre andakt, prate med en venn mens du ser ham i skjermen. Kanskje noen lærer å sende sanger til barnebarn, og så får de bilder tilbake? Slik kan jeg fortsette.

Her har menighetsrådet eller styret i bedehuset et oppdrag. La noen av de frivillige lære de eldre, gjerne i samme anledning som andre foretak skjer.

Enig? 

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere