Dagfinn Høybråten

5

Hvilken verdi har vannet vårt?

Halvparten av jordens befolkning kan komme til å oppleve vannmangel i 2050. Valgene vi tar i dag vil avgjøre om vi klarer å stanse den farlige utviklingen.

Publisert: 23. mar 2021

Vi i Kirkens Nødhjelp mottar bekymrede meldinger fra våre ansatte i Sudan, Sør-Sudan og Somalia: Regnet kommer ikke. Tørken brer seg, også i år. Samtidig er det flom i Australia, hvor tusenvis evakueres og drikkekilder forurenses av skittent flomvann.

I disse landene er folk vant til ekstremvær, slik har det alltid vært. Men vi ser en stor endring: mens det før var en forutsigbarhet i årstidene er det ikke lenger slik. Nå uteblir regnet i stadig lengre perioder. Når det kommer, kommer det ofte som en ødeleggende styrtflom.

En global vannkrise

Vann er essensielt for overlevelse og produktivitet av økosystemer og alt liv. Vannmangel berører i dag mer enn 40 prosent av verdens befolkning. 785 millioner mangler nå tilgang til rent vann. Over 700 barn dør hver dag på grunn av sykdommer forårsaket av urent vann. Dette er ventet å øke som et resultat av klimaendringer og overforbruk. Rike og fattige land rammes av vannkrisen og den voksende trusselen om vannmangel i forskjellige deler av verden har store konsekvenser, som påvirker helse, utvikling, matsikkerhet, fattigdomsbekjempelse, likestilling og konflikt. Pandemien har minnet oss på hvor livsviktig tilgang til vann og gode sanitære forhold er.

I tillegg bruker vi for mye vann i noen deler av verden, forbruket vårt forurenser vannet og vi fortsetter å slippe ut klimagasser som skaper ekstremvær som tørke og flom.

På grunn av vårt høye forbruk av vann, forurensning og klimakrise, estimerer UN Water at halvparten av jordens befolkning kan komme til å oppleve vannmangel i 2050.

Hva kan vi gjøre?

Så hva kan vi gjøre? Verden trenger en plan for å sikre at vi i fellesskap klarer å forvalte vannet vårt.

I Kirkens Nødhjelp hjelper vi de mest sårbare menneskene med å få tilgang til rent vann, og mange støtter dette arbeidet, både privatpersoner og donorer som Norge. Vi merker et stort engasjement blant privatpersoner og næringsliv. De vil bidra til arbeidet for å sikre rent vann til flere mennesker. De vil bruke sine ressurser og kunnskap. Tiden er overmoden for mer modige politikere som gjør det samme.

Norge, et land som har bidratt til klima- og vannkrisen med store utslipp og høyt forbruk, bør løfte konkrete tiltak for å nå målet om bærekraftig forvaltning av, og tilgang til, rent vann og gode sanitærforhold for alle innen 2030.

På torsdag kommer innstillingen til Regjeringens klimamelding. Vil det ligge tiltak der som gjør at Norge går foran for å stagge den økende vannkrisen?

Vi må ta grep nå. Vi må forurense mindre, forbruke mindre og vi må gjøre det vi kan for å kutte utslipp som igjen fører til mer ekstremvær og investere i bærekraftige løsninger. Vi må øke finansieringen av klimatilpasning i de fattigste landene som allerede nå rammes hardest av en krise de ikke har skapt. Vi må investere i vannet vårt og gi det den verdien det fortjener. Det haster!

1 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere