Erhard Hermansen

Generalsekretær, Norges Kristne Råd
29

Rettferdig fordeling av vaksiner – består vi prøven?

Verktøyet for rettferdig fordeling av vaksiner mot Covid 19 finnes, men om verden består denne prøven på vilje til rettferdighet gjenstår å se.

Publisert: 19. mar 2021

Denne uken innledes kirkeårets fastetid. I solidaritet med de mange i verden som av ulike grunner ikke får vaksiner, eller ikke mottar vaksiner i nødvendig tid samles Norges Kristne Råd sine medlemskirker til bønn på midfastesøndagen 14. mars. Vi ber for arbeidet med å sørge for vaksiner til mennesker over hele verden og hjelp til å sikre en rask, trygg og rettferdig fordeling av vaksiner som kan beskytte oss alle mot viruset og hjelpe oss tilbake til en normalisering i hverdagen. 

Etter utbruddet av Covid19-pandemien, har det vært satset stort på utvikling av vaksiner mot viruset. Uten vaksinering verden over, vil vi ikke lykkes med å nedkjempe pandemien. Tempo og omfang av denne vaksineutviklingen er uten historisk sidestykke og det foreligger nå en rekke effektive og godkjente vaksiner. Land med stor kjøpekraft var tidlig ute med å sikre seg framtidig produksjon av ulike vaksiner og sikret seg avtaler om kjøp av ulike vaksiner lenge før de var ferdig utviklet og godkjent.

Ut fra tidligere erfaringer var det tidlig klart at land som ikke uten videre kunne finansiere vaksiner til egen befolkning, ville tape i kampen om sin del av vaksineproduksjonen uten et forpliktende internasjonalt samarbeid om kjøp og fordeling av vaksiner. 

En global ordning for rettferdig fordeling av vaksiner ble derfor etablert i fjor, i regi av blant andre Verdens helseorganisasjon. Gjennom det såkalte Covax-samarbeidet som omfatter 92 lav- og mellominntektsland, legges det opp til felles innkjøp av vaksiner. Land som finansierer sine doser selv, kan gjennom Covax være med å betale for vaksiner til fattige land. De kan også donere overskuddsdoser til denne ordningen som de ikke trenger fordi de har sikret seg langt flere doser enn de trenger til egen befolkning. 

Tempo og omfang av utrulling av vaksiner fra Covax til lavinntektsland er avhengig av i hvilken grad rike land og vaksineindustrien selv bidrar med penger, kapasitet og doser. Norge har bevilget betydelige beløp både til utviklingen av vaksiner og til Covax og har også inntatt en ledende rolle i dette samarbeidet globalt.

Verktøyet for rettferdig fordeling finnes, men om verden består denne prøven på vilje til rettferdighet gjenstår å se. Kirker i sør har engasjert seg sterkt i kampen for rettferdig fordeling av vaksiner. Kirkens Nødhjelp er blant dem som arbeider i mange land som ikke har fått noen vaksiner. De har gjort vaksinerettferdighet til en viktig sak både i forhold til norske myndigheter og internasjonalt.

Fastetiden er også tiden for Kirkens Nødhjelp sin årlige fasteaksjon. Pandemien har forandret verden, og vi står overfor en ny fattigdomskrise, økende klimaendringer, sultkatastrofer, borgerkriger og militærkupp. De mest sårbare rammes hardest og behovene vokser raskt. Kirkens Nødhjelp sin innsats er livsviktig og med de midlene vi er med på å samle inn, kan vi gjøre mye mer.  

Kirkene sammen – forandre – for andre!

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere