Kjell G. Kristensen

149

Prestetjenste i bibelsk målestokk

Bibelen tillater ikke kvinnelige prester/ pastorer skriver Torgeir Tønnesen som viser til Ef.4.11 som blant annet også viser til det modne mennesket og hele Kristi fylde.Til dette kan jeg tilføye at Heb.6.1 nevner Kristus som en barnelærdom inntil det fullkomne kommer. - Se 1.Kor.13.10-12: Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

Publisert: 17. feb 2021

Kanskje litt viktig og forstå hva ord kan si oss om det å stå ansikt til ansikt?

Jeg kan vanskelig se at Bibelen snakker om vår tids presteskap, siden Kristi fylde ikke er fullendt før ved den siste basun, siden han også kalles *Guds mysterium i Åp.10.5-7, og fullføres i de siste dager (Paulus nevner "tidens fylde"? Det er også i de dager Johannes blir fylt av DHÅ ved en stor basun. (Åp.1.9-10/ *Kol.2.2)

Det som Tønnesen viser til hos Ef.4, er mer i en sammenheng med hva Kol.3.3 -10 forklarer; 

Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i herlighet sammen med ham.
La da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådighet, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse. Alt dette gjør at Guds vrede rammer de ulydige. Blant dem var også dere den gang dere levde slik. Men legg nå av alt dette: sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk. Og lyv ikke for hverandre! For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger og iført dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. (Ansikt til ansikt?)

Husk hvordan Joh.11.25 og det litt forut beskriver troen på Jesus, og dermed også hvor undervisningen foregår; Jesus sier til henne (Marta): «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 

Dette skjer under den siste basun i følge Paulus (i 1.Kor.15.35-57 =7. basun i Åp.10.7) Det presiseres i 1.Kor.15.22 og foregående vers at formålet med Kristus er oppstandelsen og et evig liv. Så langt er det ikke mulig å bevise at gravene har åpnet seg. (Det har dessuten forbindelse med dommen, Joh.5.26-28/ 3.19)

Tønnesen kunne like gjerne vist til Heb.8. om prestetjeneste under den nye pakt for sin forståelse om den. ( Prestetjeneste i den himmelske helligdom), Prestetjeneste i den jordiske helligdommen omtales i Heb.9 som prestetjeneste i den gamle pakt. (Heb.9.1-10) Den omtales som det fremste (forreste) rommet; v6-10:

Slik var alt dette ordnet. I det forreste rommet går prestene stadig inn når de skal utføre tjenesten. Men i det andre går øverstepresten inn alene og bare én gang om året, og aldri uten blod som han bærer fram for seg selv og for alle synder folket har gjort uten å vite det. Dermed viser Den hellige ånd at veien inn i helligdommen ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste rommet ennå står. Dette er et bilde på den tiden som nå er. De bærer fram gaver og offer som ikke kan gjøre den som dyrker Gud fullkommen når det gjelder samvittigheten. Akkurat som reglene om mat og drikke og om alle slags renselser er dette bare ytre forskrifter. De skulle gjelde fram til tiden da den rette ordningen ble innført.

Til dette viser v8 at denne ikke åpenbares så lenge den jordiske helligdommen  (det forreste rommet) ennå står... og det gjør det vel?

Så her har jeg ennå til gode å se noe forbud i Bibelen om kvinnelig prestetjeneste under den gamle pakt. Se hva tjenesten går ut på under den nye pakt med Jesus som mellommann (ansikt til ansikt) i Heb.8.6-13 

Her regnes kvinner for å være likestilt med menn. (Tomasev. 114, refr. Tomasev. v 22 = 1.Mos.2.22-24, (manninne /et legeme/1930 = Matt.19.5 og Ef.5.31-32 = Kristi mysterium = Åp.10.7) 

Ellers er kvinnen i en bibelsk dypere forståelse Jerusalem (Gal.4.22-26), enten jordisk eller himmelsk. Antakelig er Eva også det, etter som hun også beskrives som mor og at navnet ellers henger sammen med det hebr. ordet for «liv». (1.Mos.3.20 /hele Esek.16 handler om byen, se v6 med hensyn til navnets betydning, " liv og det å leve")

3 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere