Jan-Erik Ebbestad Hansen

Professor emeritus, 
dr. philos.
2

Antisemitten Marta Steinsvik

Marta Steinsvik var ikke bare en glødende antisemitt, men også en dedikert høyreradikaler.

Publisert: 17. feb 2021

Jeg ser at antroposofen og den mangeårige steinerskolelæreren Arne Øgaard har skrevet en hyllest av Marta Steinsvik (Verdidebatt 15. 2) Her forsøker han mildt sagt å bortforklare og bagatellisere hennes grove antisemittisme.

            Steinsvik var på begynnelsen av 1900-tallet en kjempende antroposof som sammen med sine venner i bevegelsen, Ingeborg Møller og Helga Geelmuyden var påvirket av Rudolf Steiners syn på jødene. I 1918 meldte hun seg ut av den antroposofiske Vidargruppen på grunn av interne konflikter, og fant at hun bedre kunne kjempe for antroposofien utenfor bevegelsen. Det var først senere hun kom frem til at antroposofien var svindel, som hun uttrykte det.

            På 1920-tallet markerte Steinsvik seg som en av landets fremste antisemitter. Hun reiste blant annet rundt med et foredrag der hun med utgangspunkt i den beryktede forfalskningen Sions Vises protokoller advarte mot jødenes verdensherredømme. Foredraget ble holdt i folkeakademier, bondeungdomslag, diskusjonsforeninger og frilynte ungdomsforeninger. For henne var jødene hatets folk.  De ”trampe ned alt og alle, som stiller sig hindrende i veien for dem.” ”Jödefolket er i dag den störste fare som truer de kristne samfund.” De er ”pengesterke, magtsyke, fyldte av hat.” ”Alle pengene eies jo av jöderne nu.” Jødefolket er ”den bevisste antikrist.”

            Som den agiterende antisemitten Steinsvik var ble hun i 1925 intervjuet i Aftenposten om sitt jødesyn. Her påsto hun at alle revolusjoner var initiert av jøder og at det var jødene som sto bak den førte verdenskrigen. Hun fortsatte videre med den klassiske antisemittiske klisjeen: De var de førende kommunistene og kapitalistene. Hun beklaget derfor at jødeparagrafen i den opprinnelige grunnloven var blitt fjernet og foreslo den gjeninnført med følgende formulering: ”Jøder (med undtagelse av dem som allerede er norske borgere), jesuitter og bolsjeviker maa ikke taales i riket.” (”Jøder og jesuitter”. Aftenposten 6. 5. 1925) Det var som kjent Quisling som gjeninnførte jødeparagrafen 12. mars 1942.

            Det er vanskelig å bortforklare at Marta Steinsvik var antisemitt og en erklært høyreradikaler som identifiserte seg med det ideologiske grunnlaget for Quislings nasjonalsosialisme. I et brev fra 1943 uttrykker hun det klart og tydelig: ”Selv tilhörer jeg, som De vet, ikke N.S.-partiet. Jeg er enig i partiets prinsipper. Dem har jeg selv i årrekker holdt frem i skrift og tale, lenge för N.S.-partiet ble dannet. (…)Men hvis noe skulde kunne bevege meg til nå, da partiet står på særlig svake fötter, å slutte meg til det, da måtte det være den lumpenhet som fra visse hold utvises mot annerledes politisk tenkende.” (Brev til Sinding-Larsen 2.8.1943. Marta Steinsvik-arkivet Nasjonalbiblioteket)

            Nå kan man undre seg over at en steinerskolelærer og dedikert antroposof som Arne Øgaard hyller Marta Steinsvik. Det er nok fordi hun var en av den antroposofiske bevegelsens pionerer. Dessverre har antroposofer i liten grad tatt et oppgjør med antisemittismen, rasismen og de høyreradikale tendensene i bevegelsen.

Jan-Erik Ebbestad Hansen

9 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere