Dag Brekke

Pensjonist
17

Hvor er menighetene i Tromsø?

I annonse for ny kirkeverge i Tromsø er det en ovenfra og ned organisasjon som beskrives. En organisering der kirkevekst og organisasjonsutvikling kommer nedenfra finner jeg ikke i annonsen.

Publisert: 10. feb 2021

I Vårt Land 5. og 6. februar averteres det over nesten en hel avisside etter ny kirkeverge i Tromsø.

Men mitt anliggende er at menighetene i Tromsø ikke er nevnt.  Riktignok står det at «Vi gjennomfører mange tiltak innenfor diakoni, trosopplæring og kirkemusikk».  «Vi» betyr fellesrådet i sammenhengen. Menighet omtales som den geografiske enhet. Annonsen  understreker den byråkratisering og institusjonalisering som kirken utsetter seg for med Kirkerådet som pådriver.

Menighetene i Tromsø er sikkert glad for all hjelp fra ansatte i dette byråkratiet, og de ansatte forsøker sikkert å forholde seg til menighetsmedlemmene rundt om. Å ha orden i organisasjon og rolleforståelse er et viktig krav. Det har jeg skrevet mye om, også i Vårt Land.

Informasjonen om Tromsø er rikholdig og god. Hadde begrepene «Den norske kirke» og «kirkeverge» vært tatt bort, kunne annonsen fungert for en hvilken som helst lederstilling i forvaltning eller organisasjonsliv. Prøv å sette inn «Røde kors» eller «Idrettskretsen»!

Men kirkens oppgave er å « - skape tro på Jesus ved å vekke og nære det kristne livet i menigheten slik at mennesker i alle aldre vil følge ham – « (fra en veiledning til menighetsrådene fra en biskop). Å skape det miljøet der troen får utvikle seg er den store utfordring. For menighetene i Tromsø er dette sikkert også det sentrale.

Kirkevekst og organisasjonsutvikling kommer nedenfra.

En slik målsetting finner jeg ikke i annonsen fra kirken i Tromsø?

Dag Brekke, Bolsøy/Molde

Tidl. leder av menighetsråd og fellesråd

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere