Øystein Blymke

Tidligere ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet
63

Når statistikk skal tolkes

Hva betyr et «byks» i Vårt lands politiske verden?

Publisert: 9. feb 2021

Selv ikke den beste, og mest faglig funderte statsvitenskapelige tolkning av en månedlig partimåling vil kunne behage alle partier. Sagt på en annen måte: Jonas G Støre ville trolig forklare partiets oppslutning fra desember 20 til januar 21 noe annerledes enn hva Kjell I Ropstad ville ha gjort. Enten de to ble bedt om å kommentere  Aps, Krf's, regjeringens eller opposisjonens januartall.

Velgerne vet stort sett at en partileder ikke kan forvente å bruke statsvitenskapelig metode når et gallup-tall skal kommenteres. Derfor har velgerne også forsonet seg med, at uansett "byks eller nedturer" i form av nakne tall, så vil partilederen gjerne skape et inntrykk av at partiet "er i siget", Og vi velgere ser gladelig gjennom fingrene med at deres "analyser" som hyppig fargelegges med litt rød-grønn eller blå- gul koloritt.

Hvilken politisk koloritt er så Vårt Lands analyse av egen partimåling for januar farget med? VL slår stort opp at Ap gjør et byks fra desember 20 til januar 21. Leseren forstår imidlertid raskt at ordet "byks" mer er å tillegge en politisk betydning, enn en signifikant statistisk betydning. Analysen legger da heller ikke skjul på å formidle, at Ap-bykset bør være en glad-melding for Ap, men kanskje også for leserne av VL?  I alle fall, E Solberg som faktisk gjorde et større byks enn Ap på samme VL-måling, må ta til takke med en adskillig mindre håpefull, trøstende og støttende omtale enn Ap-lederen ble til del.

Greit nok, kanskje. Du skal ikke ha lest Vårt land særlig lenge, før det skinner gjennom at flere av avisens dyktige politiske kommentatorer lar det skinne gjennom at Ropstads valg i sin tid antakelig var et galt verdi-valg,  Men, spørsmålet er: Bør politiske verdi-preferanser skinne så godt gjennom, at de bifaller et "byks" som et politisk klimaskifte? Et byks som kanskje på sikt vil vise seg mer å være et utslag av en "statistisk feilmargin"? 

Det skal sies: Selv ikke SSB unngår kritikk fra tid til annen for å tolke sine tilsynelatende nøytrale statistiske data «galt». De månedlige gallup-tall om partienes oppslutning er intet unntak, når det gjelder risiko for å trekke "gale" slutninger. Men, for å gjøre VL sine valg/velger-analyser enda mer tydelige i tiden fremover, om hvilke politiske verdier og ønsker analysene bygger på, er det kanskje klokt å si enda tydeligere fra? Ikke minst når statistikk skal tolkes, på faglig og politisk grunnlag. Ikke vet jeg, men det gjør sikkert redaksjonen.

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere