Marit Brandt Lågøyr

3

Broen som bærer - hvordan organisert arbeidsliv kan hjelpe USA å bygge tillit mellom folk

“If we’re to live up to our own time, then victory won’t lie in the blade, but in all the bridges we’ve made.” Amanda Gorman

Publisert: 8. feb 2021

Selv om alle arbeidsgivere innimellom river seg i håret over fagforeningenes krav, er det ingen tvil om at vi er tjent med et organisert arbeidsliv. For vi vet hva som står på spill. Et splittet USA har ikke blitt sånn kun som følge av Trumps fire år i fri dressur. Landet har blitt utsatt for fagforeningsknusing og nedbygging av velferdsordninger i flere tiår. Men hvis Biden og Harris har politisk vilje til åstyrke fagbevegelsen, kan nettopp den være brobygger mellom grupper som i dag mangler tillit til hverandre. 

 En New Deal for det amerikanske arbeidslivet?

Avisa The Guardian skrev nylig en artikkel om hva Biden kan gjøre for å reversere Trumps angrep på arbeidstakerrettigheter. Bakteppet er alle de arbeidstakerne som ikke bare mangler grunnleggende sosiale rettigheter, men som frykter for sine liv. I et land som nærmer seg en halv million koronadødsfall, mangler arbeidstakere grunnleggende smittevernsutstyr. Og det blir ikke bedre av at 32 millioner amerikanere også mangler sykelønn, og at 27,5 millioner amerikanere mangler helseforsikring. Da er det ikke rart at folk er frustrert, at det skapes fiendebilder og at de slutter seg til grupperinger som lover dem hjelp og støtte – og forståelse for den håpløse situasjonen mange står i. 

Å sikre arbeidstakernes rettigheter til smittevern er en opplagt oppgave for en fagforening og bør løses i trepartssamarbeidet. Men når strukturen mangler, blir tiltakene i beste fall fragmentert. En forutsetning for gjenåpning av det amerikanske samfunnet er å sikre smittevern på alle arbeidsplasser, også for dem som jobber i bygg- og anlegg og på serveringssteder. Jobber der organisasjonsgraden er lav og fagforeningene ofte motarbeides. 

Trump har brukt hele den politiske verktøykassa til å bygge ned organisasjonsgraden ytterligere og svekke sosiale rettigheter. Her trengs det en New Deal. Steven Pitts, enanerkjent økonom fra University of California, Berkeley, mener Biden bør ta to grep: “One is try to raise and protect labor standards like a higher minimum wage and tougher safety rulesSecond is to build worker power into policy. Too often we focus on the former and not the latter.”

Det er viktig at Biden ikke bare tar tak i enkeltsaker som minstelønn, sykelønn og foreldrepermisjon. USA trenger også strukturelle endringer i arbeidslivet. Politikken må stimulere til høyere organisasjonsgrad, og det må slås hardt ned på forsøk på å knuse fagforeninger. 

 Lover å bli den mest fagforeningsvennlige presidenten 

I en valgkamptale i Pennsylvania lovte Joe Biden å bli den mest fagforeningsvennlige presidenten. Det gjenstår å se hvor mye han får til i Kongressen, men han har i hvert fall bedre odds enn Obama som slet med et republikansk flertall. Samtidig tar flere til orde for at Biden  bruke den offentlige innkjøpsmakta til å styrke arbeidstakerrettigheter. Det er et spennende spor, og vi kan håpe han lar seg inspirere av Oslomodellen som stiller krav om bruk av faste ansatte, faglærte og rett til lønn mellom oppdrag. Denne avtalen viserat offentlig innkjøpsmakt kan brukes til å fremme et seriøst arbeidsliv, noe som igjen styrker tilliten i samfunnet. 

 Et bærekraftig samfunn krever et anstendig arbeidsliv

En rapport fra Verdenskommisjonen om fremtidens arbeidsliv, peker på at det globale arbeidslivet er i stor endring. For å unngå økende ulikhet, utrygghet og eksklusjon tar kommisjonen til orde for at framtidens arbeidsliv må sette mennesker i sentrum. Full sysselsetting og anstendig arbeid er en integrert del av FNs bærekraftsagenda. 

FNs særorganisasjon for arbeidslivet, ILOsetter minstestandarder for arbeidslivet. ILOs åtte kjernekonvensjoner utgjør et minimum av rettigheter som skal respekteres i arbeidslivet, herunder organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger. Alle medlemsstater er forpliktet til å respektere og beskytte disse rettighetene, uavhengig av om de har ratifisert konvensjonene. Hovedansvaret for regulering og implementering av et anstendig arbeidsliv tilligger myndighetene i det enkelte land. Samtidig har næringslivet et selvstendig ansvar for å respektere arbeidstakerrettighetene i sin virksomhet.

For hundre år siden emigrerte fattige og jordløse nordmenn til det mer egalitære USA. Nå er situasjonen snudd på hodet, og USA kan la seg inspirere av oss. Et organisert arbeidsliv er broen som bærer. Det er broen som bygger tillit og gjør samfunnet mindre sårbart for krefter som vil skape mistillit og bryte det ned. Biden har en historisk sjanse til å styrke fagforeningene og bruke et organisert arbeidsliv som bro mellom ulike grupper. Det trengs i et splittet land. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere