Sigurd Eikaas

34

Antisemittisk kultur i NRK

NRK er politianmeldt av en rekke organisasjoner for en antisemittisk tirade av Shaun Henrik Matheson i programmet Shaun tirsdag 2/2.

Publisert: 5. feb 2021

NRK har trukket programmet, og Matheson har beklaget uttalelser om at Israel er en rævva stat og at han skulle ønske at vaksinen ikke virket på israelerne. Med andre ord, at han ønsket dem døde.

Han har derimot ikke erkjent antisemittisme, eller beklaget den nest mest alvorlige uttalelsen: "Og skulle en hjemmesnekret rakett lande et eller annet sted hos Guds utvalgte folk, så gjennomføres det grusomme hevnaksjoner hvor tusenvis av mennesker blir drept, gjerne barn." 

Her er det ikke bare staten Israel han både lyver om og uttrykker sitt hat mot. Her er det "Guds utvalgte folk", - dvs jødene, - han lirer av seg mot. Klassiske, antisemittiske beskyldninger om jødene som blodtørstige massemordere og barnemordere, som hevngjerrig massakrerer for bagateller. 

Tiraden hans er derfor ganske avslørende: Mye av kritikken av staten Israel er bare kamuflasje. For bak den massive og konstante, men fullstendig uforholdsmessige, urettferdige og til dels løgnaktige kritikken som blir rettet mot Israel, så er det det gamle hatet mot "Guds utvalgte folk" som kommer til uttrykk.

Og man kan lure på om dette er en del av kulturen, - dvs en del av samtalen og spøken, - i NRK-huset. Sigrid Bonde Tusvik hadde jo også sin "vits" om israelerne som massemordere i Nytt på Nytt for et lite år siden, og Bård Tufte Johansen hadde sin for ikke lenge siden. Dette kommer etter en løgnaktig folkemord-anklage på Lindmo i mars 2019, og at NRK samme år måtte trekke tilbake og beklage en såkalt jødesvin-"satire".

Mistanken om en antisemittisk kultur i NRK, forsterkes av at NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen benekter at Mathesons tirade var antisemittisk.  Likesom en fisk ikke forstår at den er våt, så forstår tydeligvis ikke Mathesons sjef og NRKs underholdningsdirektør, at Mathesons tirade var antisemittisk.

Dessuten har NRK i ti-år servert en svært negativ, urettferdig og også løgnaktig nyhetsformidling om Israel. Dette er grundig dokumentert av MIFF (Med Israel for Fred), både på hjemmesiden deres og i blant annet den nylig utkomne boken "Det falske bildet av Israel" av Conrad Myrland. 

Nå kommer frukten.

Vi har et voksende problem med antisemittisme i det norske samfunnet. Og NRK er en av de fremste gjødslerne.

12 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere