Brynjulv Hernes

7

KrF er eit sentrumsparti

Publisert: 3. feb 2021

Det ligg innbygd i alle politiske parti at dei er ute etter makt, dvs innverknad på den politikken som er den styrande.  KrF har vore med i ulike regjeringar og har hatt 2 statministrar og: Lars Korvald og Kjell M Bondevik. No styrer dei saman med H og V med Frp som eit slags "støtte-parti". 

Slik partigallupane ser ut i dag, går det mot regjeringsskifte. At H, V og KrF skal få reint fleirtal, er det vel få som trur. Og det å ha fleirtal der FrP er ein del av fleirtalet, kan eg ikkje sjå at KrF bør vera tent med sjølv om det i enkelte saksområde, er samanfallande syn.  Men slik FrP har vist seg i det siste, kan ikkje det partiet vera serleg attraktivt for KrF.

No har eg ikkje lese alle partiprogramma, men utfrå det eg opplever, er det SP KrF har mest fellesskap med. Derfor hadde eg ynskt at dei 2 partia kunne vorte med i eit handlingsdyktig regjeringsalternativ.  For KrF er kristne verdiar viktige, og saman med Sp, kunne dei få avgjerande verknad på fleire saker, slik eg ser det. 

Det som eg då ynskjer, er at KrF stiller seg positivt til å vera med i ei regjer-ing der SP ville vera ein viktig del av. Men dei heile er sjølvsagt avhengig av at KrF kjem inn på Stortinget. I dag er ikkje galuppane serleg positive for det. Så då trengst det at alle som vil at dei kristne verdiane kan lyftast fram i politiske saker gjev si stemme til KrF. 

Brynjulv Hernes

Samnanger

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere