Tor Bruheim

9

Når kristne uten psykologutdanning opptrer som psykologer

Når kristne uten psykologutdanning opptrer som psykologer

Publisert: 30. jan 2021

Kristne som tillater seg å være en annens psykolog uten nødvendig utdanning har hatt sin renessansetid. Dette skjer gjerne fordekt bak såkalte gaver de mener å ha til å hjelpe kristne som sliter. Resultatet er i noen tilfeller at skadene blir uopprettelige. Kanskje vi burde få kvakksalverloven tilbake igjen for å få et minimum av beskyttelse, eller finnes det andre løsninger?

Kunnskapsord
Kunnskapsord er en overnaturlig kunnskap som gis ved Den Hellige Ånd ment for hjelp til å avdekke hva som er galt med noen. Problemet er at noen kristne sier de har fått et kunnskapsord, mens de i virkeligheten ikke har fått det. De sier dette fordi de ønsker oppmerksomhet og anerkjennelse. I kjølvannet av en slik situasjon er det at stor skade kan påføres mennesker. De ekte gavene skader ikke, men hjelper, men de falske gavene i noen tilfeller kan ødelegge mennesker.

Jeg har erfart at mange kristne (meg selv inkludert dessverre) ønsker å hjelpe dem i deres psyke, og intensjonen er god. Dessverre mangler ofte både gavene og en adekvat utdanning innenfor psykologifaget. En del prøver seg i psykologifaget med dårlige resultater. Har du ikke gaver gitt av Gud til å hjelpe, samt manglende psykologiutdanning burde du som gjør dette tenke på skadene du påfører andre (Peker like mange fingrer på meg selv også her).

Hvorfor har det blitt slik?
Hvorfor oppsøker ikke kristne en psykolog eller psykiater (via lege) med en gang? Istedenfor går går noen til såkalt sjelesorg  i en menighet med ukyndige uten gaver av Gud eller innehar psykolog utdanning. Kanskje gjøres det i håp om at vedkommende i menigheten virkelig hører fra Gud. Kanskje akkurat i dag drar jeg vinnerloddet når pastoren skal be for syke. Jeg kan faktisk forstå hvorfor det er blitt slik. Hva skal du si til en ufrelst psykolog hvis ditt problem er bibelsk relatert, og du er kommet i dyp syndenød, og er livende redd for fortapelsen eller helvete som noen også kaller det? Den ufrelste psykologen stakkars får et sant strev med å forholde seg til noe han/henne ikke tror på.

Hva er løsningen?
Hvis løsningen ikke er bibelsk relatert, så bruk psykiatrien. Er løsningen bibelsk relatert, så begynn selv å lese bibelen grundig. Å la noen be for deg er en bra ting, men vær på vakt at de kan dette med bønn i Jesu navn. Hvis noen gir deg et kunnskapsord, så skal du bruke følgende test: Jesus sier du skal kjenne de på frukten. Har andre mennesker fått hjelp fra vedkommende du oppsøker i menigheten? Har vedkommende tidligere gitt nøyaktige kunnskapsord til andre? Hvis nei, hvorfor skal du være vedrommenes prøvekanin?

Hva er en god sjelesørger og forbeder i menigheten?
Hvis vedkommende lytter til deg, og tar notater er dette bra. Vedkommende må også be for deg, og i minst mulig grad prøve å være en din rådgiver. Ordet og Den Hellige Ånd er dine rådgivere i den rekkefølgen. Bønn bør være slik at ditt problem dekkes av løfter i skriften.

Det er ingen skam å bruke medisiner
For mange tusen år siden da gammeltestamentet ble til, så fantes ikke moderne medisiner mot psykiske lidelser. Det de brukte var alkohol. Heldigvis trenger vi ikke å ty det slikt i dag, men hør hva skriften sa til lidende mennesker for mange tusen år siden:
Ordsp 31,6 Gi sterk drikk til den som holder på å gå under, og vin til dem som er bitre i sjelen.

Poenget er at å bruke medisiner er ikke galt. Bedre det, enn å gå til grunne. I dag finnes medisiner som virkelig er til hjelp mot uro og angst. Det har jeg selv erfart. Når du begynner å kjenne deg bedre, så blir det lettere for deg å lese din bibel, og få hodet over vannet.

Sluttord, og bibelens klare advarsel
Hør hva Guds ord sier:
1 Tim 4,1 Ånden sier uttrykkelig at i de siste* tider skal noen forlate troen og vende sin oppmerksomhet mot forførende ånder og demoners læresetninger.
Hvorfor kan dette skje med troende? Jo fordi de forlater ordet, og blir slike som lytter seg inn i åndeverden der disse forførende åndene finnes. Det er aldri stille i åndeverdenen. Hvis du utslokker ditt eget åndsliv med å ikke lese din bibel, så er det ikke Den Hellige Ånd du hører, men forførende ånder du hører. Slik blir du psykisk syk som en kristen og forført og lurt.

Sett ordet før Den Hellige Ånd. Derfor sier Jesus:
Joh 6,63 Det er Ånden som gir liv. Kjødet gagner ingenting. De Ord som Jeg taler til dere, er ånd, og de er liv.

Den Hellige Ånd skal minne oss om ordet. Da må vi også ha ordet i oss:
Joh 14,26 Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det Jeg har sagt dere.

Joh 15,7 Hvis dere blir i Meg og Mine ord blir i dere, kan dere* be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere.

2 liker  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere