Øyvind Hasting

8

Til Helhet forsvarer helhet.

Innlegget til lederne i Skeivt Kristent Nettverk(SKN) i Verdidebatt 22.01 med tittel “Forsvarer TIl Helhet konverteringsterapi?” stiller en rekke tendensiøse spørsmål sammen med uetterettelige påstander og en mengde stråmenn som gjør det umulig i et kort innlegg å gi utfyllende svar fra styret i TIl Helhet.

Publisert: 28. jan 2021

Det blir en lite konstruktiv samtale å ta motstanderen i verste mening. Vi tror at Line Alice Ytrehus og de andre også ønsker å hjelpe homofile. Men vi vil og hadde ønsket at også andre respekterer menneskers valg.

SKN henviser til en ordrik rapport fra en person i FN-systemet (SIGO) som mener “konversjonsterapi” er å ligne med tortur. Han er selv en erklært homofil aksjonist og er derfor ingen nøytral “ekspert”. Slike påstander kan ikke tas seriøst. Men det han har funnet frem til av overgrep og vold rundt om på kloden er tragisk og hårreisende samme hvor anekdotisk det er.

SKN kan være trygg på at Til Helhet arbeider for å få slutt på slik virksomhet. Det er noe av bakgrunnen for at vårt engasjement, bl.a. i østeuropa for å undervise behandlere og kirkeledere til større forståelse av seksuelle problemstillinger og til en mer kristen tilnærming. Vi lærer mens vi lever og har også tatt lærdom av historien. Hvis noen fortsatt driver aversjonsbehandling så har de ikke lært noe! Psykiatrien gjorde verre ting enn det helt frem til 70-tallet. Kristne sammenhenger har sikkert gjort skadelige feilgrep også etter den tiden. En av grunnene til at Til Helhet ble dannet var jo nettopp for å unngå slikt. Det er litt slitsomt å hele tiden bli konfrontert med andres synder i fortiden. Det blir som at dagens unge psykiatere stadig må bedyre at de ikke lenger driver med lobotomier. 

Det er på tide at påstander om mishandling i dag i Norge blir dokumentert slik at vi kan gjøre noe med det: Hvilke konkrete tilfelle sikter dere til? Hvem er skadet og hvordan? Så lenge slike påstander gjentas, gjerne med henvisning til utlandet, så virker det kun som mistenkeliggjøring og brønnpissing. 

Det er som om kun det blotte nærværet av andre meninger er krenkende. Det er totalitært og skremmende, slik man nå ser i spredningen av “cancel culture” der den skeive bevegelsen står i spissen. Spesielt problematisk blir det når man selv tiltar seg retten til å fortelle hva andre tenker, mener og gjør. 

Line Alice Ytrehus kan være glad hun arbeider for en kristen arbeidsgiver. Det er tvilsomt om den kulturen hun selv identifiserer seg med vil være like raus med de som er annerledes. Ville FRI ansatt en som samtidig kampanjer for det ekslusive monogame ekteskap mellom mann og kvinne? 


Så til det som nok er et mer grunnleggende problem: 

Vi har visst ikke samme virkelighetsbilde som SKN og FRI. Vi tror det finnes noe som er sant og rett uavhengig av våre erfaringer og at det er Bibelen og dens virkelighetsbilde og moral som er sannhet. Vi tar derfor ikke utgangspunkt i nymarxistisk analyse av maktrelasjoner selv om de kan ha sin relevans. Vi tror heller ikke at egne følelser definerer sannheten. Ifølge foreningen FRI synes det å ligge som et postulat at alle følelser om kjønn og seksualitet egentlig er positive, ønskede og uttrykk for det egentlige JEG og at alle ville vært lykkelige hvis vi slapp dem mest mulig løs uten kritikk av "fordømmende kristne". 

Dette har lite med virkeligheten å gjøre. Jeg håper dette er feil oppfatning av SKN. Skal vi tro på vitenskapen, så forteller den, når det gjelder en av de trender i dag som jeg finner mest bekymringsfullt, at flertallet av de unge kvinnene som nå identifiserer seg som menn har psykiske tilstander og lidelser som i vesentlig grad påvirker dem negativt. De har også en høy selvmordsrate som ikke synes å bedres av den kroppsødeleggende behandlingen de tilbys og som er den virkelige konverteringsterapien som foregår i dag. Spredningen av kjønnsinkongruens tyder på sterk sosial påvirkning og endog gruppepress. Dere bør kanskje se på hva som skjer av maktmisbruk fra skeive miljøer også?

 

Til Helhet er egentlig mer opptatt av åndelig og sjelelig helhet enn av seksualitet, derav navnet. Vi opplever at vår viktigste identitet får vi når vi blir nye skapninger i Kristus: Å være Gud barn! Hvis det seksuelle får for stor plass, blir livet ikke helhetlig. Vi kan da til og med snakke om avgudsdyrkelse. Å få satt ting på sin rette plass i livet kan gjerne kalles konvertering, for Jesu budskap er: “Omvend dere og tro på meg som er veien, sannheten og livet! ” Vi prøver å være medvandrere for mennesker som vil gå den veien. 

Den virksomheten er noe helt annet enn å debattere påstander i avisene. Derfor vil det ikke være vårt fokus fremover og vi har ingen behov for å blande oss inn i livet til mennesker som er fornøyd og komfortable med sin seksualitet, legning, orienteringer eller trosliv. 

Det skal godt gjøres for noe menneske i dagens hyperseksualiserte samfunn å forbli seksuelt skadefri. Derfor har kristne organisasjoner sett behovet for at noen fordyper seg mer i denne delen av menneskelivet. Det dreier seg slett ikke om homoseksualitet isolert. 

Sitter SKN fast i fordommer? Vi kan med glede formidle kontakt med mennesker som har opplevd endring i sine liv. For noen har det også medført endringer i seksuelle følelser og identitet.

Endring er mulig! Det er evangeliets budskap! Når deres egne organisasjoner også hevder at seksualiteten kan endre seg gjennom livet burde “konverterings”-fokuset være en ikke-sak. 

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere