Greta Aune Jotun

200

- folkeretten? - okkupasjon? -

Publisert: 27. jan 2021

Det snakkes og skrives meget om "folkeretten" - og uten at det blir henvist til noen begrunnelse for "rettens" gyldighet. Det kan synes som "folkeretten" (med liten f) er blitt en redningsplanke som enkelte land, partier og aktivister klamrer seg til for å berge politiske forestillinger og krav.

Også Norges utenriksminister, og mange NRK-ansatte, er flittige brukere av "folkeretten", særlig når det skal poengteres at Israel har okkupert områder de mener tilhører araberne. Kort fortalt: Dagens palestinske myndighet er utgått fra - og styrt av - PLO. PLO ble organisert i 1964 med formål å utslette Israel. Hamas ble stiftet i 1987, med samme siktemål. Fremdeles blir terrorister som dreper jøder, hedret og lønnet.

"Folkeretten" omfatter en mengde rettsbestemmelser, formet av forskjellige lands- og samfunnsforhold, derfor bør man alltid - alltid - henvise til hvilken avtale/lov/paragraf nevnte rett er grunnet på når den forkynnes, og - ikke minst - er det viktig hvem som har vedtatt og undertegnet de forskjellige "folkerettene".

"Folkeretten" kan i verste fall brukes som et våpen i bestrebelser på å annullere lover/deklarasjoner som var - og er - rettskraftige og ikke skal røres. Forandringer i slike vedtak kan bare skje om disse godkjennes av den staten eller det folket saken angår.

Den "folkeretten" Norge klamrer seg til når de kaller Israel okkupant, er en "folkerett" som brukes nettopp som en redningsplanke for å holde liv i arbeidet for å omgjøre vedtakene av 1917/1920/1922, godkjent av 52 stater - og som erklærte det jødiske folk for å være den eneste part med historisk, juridisk og religiøs rett til å styre over Israel, deres gamle fedreland. (Enhver som ønsker å vite mer om disse vedtakene, kan finne seriøse kilder på nettet med utfyllende opplysninger).

Staten Israel er stadig under press. Palestina-komiteens til dels hatefulle propaganda (til fordel for de arabiske palestinerne), og arven også fra norske ledere som aktivt ønsket å jage Israel ut av fedrelandet, har uten tvil vært en betydelig årsak til at historiske fakta er skrotet, og at oppfatningen av Israel som okkupant fremdeles blir trodd av mange i vårt land.

Man skulle forvente, for ikke å si - forlange, at politikere ville respektere ennå gyldige vedtak, men når det gjelder Israels rettigheter viderefører også dagens UD, regjering og venstresidens politikere, uretten mot det jødiske folk. For - mange har, stikk i strid med regelverket, anerkjent Palestina som arabisk stat, noe som - i følge ovenfor nevnte vedtak - har skjedd ved å avkorte Israels rettmessige landområder. Likevel maser Norge med "folkeretten!" og "okkupasjon!" for å vinne frem med sine politiske ønsker. Man kan undres: Får vi noen gang en regjering og et storting som tør å forholde seg til sannheten - og handle deretter?

Klassekampen hadde 09.01.21 en firesiders beretning i forbindelse med Adam Raz sin bokutgivelse om blant annet stjeling av arabiske eiendeler i 1948. Jeg regner med at Klassekampen ved en senere anledning leverer en like omfattende beretning om hva som skjedde med eiendelene til 7-800 000 jøder - og deres synagoger - da de ble fordrevet fra sine hjem i arabiske land etter opprettelsen av staten Israel.

 

Dette innlegget ble - ikke uventet - refusert av Klassekampen.

3 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere