Greta Aune Jotun

200

Farlig, farlig, farlig!

Når meninger om for eksempel religioner og livsførsel skal bli kriminalisert fordi de oppleves sårende for noen (jf. diskrimineringsloven, les: sårbarhetsloven), da har Norge innført meningsdiktatur.

Publisert: 26. jan 2021

Ytringsfriheten har vært under angrep i mange år, og særlig fra venstresidens politikere og presse. I Norge skjedde det en foruroligende og merkbar forandring etter terroren 22. juli 2011, men tendensene var der også etter angrepet på William Nygaard 11. oktober 1993. Etter sistnevnte angrep skulle det ikke fokuseres på at gjerningsmannen var muslim, og hele saken ble jo lagt på is.

Etter 22. juli-terroren skulle det derimot settes fokus på at terroristen var kristenkonservativ (en fullstendig feilaktig påstand) - og mange konservative kristne ble derfor satt i bås med A. B. Breivik, og særlig de som ønsket begrenset innvandring, og hadde publisert dette. Ja, noen islamkritikere ble faktisk anklaget for å ha oppildnet terroristen til å drepe; en horribel påstand! Mange ble nå uønsket i den offentlige debatten, men ikke bare i debatten, noen erfarte også å bli utestengt fra arbeidslivet, miste kontrakter - og bli utestengt sosialt. Verst gikk det vel ut over Peder "Fjordman" Jensen, som forlengst burde ha blitt tilkjent erstatning fordi han ble kriminalisert av presse og politikere.

I dag feier det også en beskyldningsstorm over Norge, men også over Sverige, USA og andre land. Kanaler som forkynner andre meninger og oppfatninger enn de som har tilegnet seg selv definisjonsmakten over blant annet politikken, klimaet, økonomien - og - moralnormene, blir stengt ned. Andre trues med nedstengning. Kontoer på sosiale medier blir slettet. Og, for å nevne presidenten som (spesielt) av NRK ble mobbet og gjort narr av fra første dag i presidentembetet, Donald Trump: Har man vært så uheldig å nevne at han har gjort en del bra for USA og verden, ble - og blir man - verbalt lynsjet. Jeg har aldri sett så mange lykkelige smil hos NRKs nyhetsformidlere som ved innsettelsen av Joseph Biden og dagen derpå. Jeg regner med at vi får servert noe positivt om ham minst tre ganger daglig heretter. Undertegnede har intet imot Biden, men jeg er sterk motstander av demokratenes liberale politikk.

Apropos moralnormer: Når ytringsfriheten blir angrepet, får dette også konsekvenser for religionsfriheten. I dag jobber venstresiden i vårt land iherdig for å få gjennomslag for å kutte støtten til kristne friskoler, nekte disse å forkynne i samsvar med det verdigrunnlaget de bekjenner seg til - og å anmelde og straffe de som offentlig bekjenner seg til moralbudene nedfelt i Bibelen Guds Ord. Bare man nevner at noens livsførsel er synd, blir man beskyldt for å mangle nestekjærlighet. De som kaller seg tolerante og fordomsfrie, er nå de sterkeste forsvarerne av et totalitært Norge. Begrepsforvirring er også et kjennetegn på dagens forkvaklede verden.

Se gjerne: www.verdidebatt.no › innlegg › 11755332-hoyreekstremist-homofob-rasist- og www.verdidebatt.no › 11471693-hvorfor-okende-antipati-mot-israel-joder-.

Utviklingen er farlig. Det virker som politikerne ikke skjønner at dess mer de knebler innbyggernes muligheter til å uttale seg, dess flere vil utvikle hat, og hat fører ofte til overgrep, vold og drap. Når meninger om for eksempel religioner og livsførsel skal bli kriminalisert fordi de oppleves sårende for noen (jf. diskrimineringsloven, les: sårbarhetsloven), da har Norge innført meningsdiktatur.

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere