Leon Solve Mossing Knudsen

2

Utdanning til jenter må prioriteres høyere!

Kunnskap er makt! Det er sikkert en setning du har hørt før, men ikke uten grunn. Kunnskap er inngangsportalen til et moderne samfunn.

Publisert: 26. jan 2021

For oss i Unge Høyre har utdanning alltid vært det viktigste i et samfunn. Om det er valgfritt sidemål, fritt skolevalg, eller å velge nivå på undervisningen din. Den røde tråden har alltid være friere valg for elevene - for vi mener at elevene vet best selv, hvertfall mye bedre enn fylkeskommunale politikere. 


Vi er ekstremt heldige som får lov til å ha disse diskusjonene om skolepolitikk. Mens vi i Norge snakker om disse frihetene var det over 200 millioner barn og unge som ikke hadde tilgang på skole før korona. Friheten vi må diskutere og gjøre noe med, er friheten til å få seg en utdannelse uansett hvor du bor - spesielt for jenter. 


I lavinntektsland er det bare én prosent av de fattigste jentene som fullfører videregående skole , og ifølge UNICEF er en av fem jenter nektet retten til utdanning. I stedet for at jentene går på skolen, bruker de heller tiden sin på å hente vann, lage mat og gjøre andre vanlige oppgaver i hjemmet. For å klare å snu denne fattigdommen er det helt avgjørende at disse jentene også kommer seg på skolebenken.


Man verdsetter rett og slett ikke potensialet jenter har, og ser dermed ikke hva de har muligheten til å utrette utenfor hjemmet. Når jenter blir fratatt muligheten eller hindret i å gå på skole, blir de fratatt kunnskap, og kunnskap er makt. Konsekvensene av dette er alvorlige. Mange av disse jentene sitter da igjen uten muligheten til å aktivt delta i samfunn og arbeidsliv. De får ikke sårt trengt kunnskap om kropp, samliv, helse og rettigheter. Ikke minst ville denne kunnskapen og mulighetsrommet gjort det enklere å ikke være avhengig av en partner eller bidra til at man ikke presses inn i barneekteskap. 


Likevel er ikke utdanning for jenter i u-land kun bra for jenter i u-land.  Et fattig land vil tjene masse av at jenter går på skolen. En jente som får seg en utdannelse vil ha det lettere for å få seg en jobb senere. Når hun jobber får hun en inntekt som gjennom skatt kan bidra til staten. I tillegg til dette vil en kvinne i arbeid få færre barn, som igjen vil redusere det økologiske fotavtrykket til befolkningen. Utdanning bør derfor være en utenrikspolitisk hovedprioritet - da det kutter utslipp, og øker inntektene til fattige land. 


Vi i Unge Høyres internasjonale utvalg håper derfor denne regjeringen, og den neste uansett farge, opprettholder bistanden til jenters utdanning, og styrker den på sikt. Søndag 24. januar er den internasjonale dagen for utdanning, og alle verdens barn og unge burde få feire den sammen med oss. 


Unge Høyres internasjonale utvalg ved:

Ina Brendø - 1.nestleder i Sogn og Fjordane Unge Høyre

Maria Strand Munkhaug - 2. nestleder i Nordland Unge Høyre

Leon Solve Mossing Knudsen - 2. nestleder i Unge Høyre

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere