Line Alice Ytrehus

Professor i interkulturelle studier, NLA Høgskolen
3

Forsvarer Til Helhet konverteringsterapi?

Styreleder i Til Helhet Ole Gramstad Jensen hevder i en kronikk i Vårt Land 23.12.20 at de ikke praktiserer konverteringsterapi. Likevel har de engasjert seg mot forslaget om å forby konverteringsterapi. De mener forbudet er unødvendig og at det strider mot religionsfriheten. Det er kanskje ikke underlig.

Publisert: 22. jan 2021

Tor Håkon Eiken, nestleder Skeivt Kristent Nettverk (SKN)

Elisabeth Meling, lokallagsleder Skeivt Kristent Nettverk Bergen 

Line Alice Ytrehus, professor i interkulturelle studier, NLA Høgskolen og styremedlem i SKN Regnbueakademiet

For bare halvannet år siden i den famøse serien om konverteringsterapi med Morten Hegseth i VGTV, fremstod Til Helhet som forsvarer av praksisen. De drev med «sjelesorg rettet mot personer som sliter med sine seksuelle følelser». Formålet var «å gi håp om at endring er mulig». De arrangerte også seminarer med den britiske pedagogen Mike Davidson, som er en ledestjerne for kristennasjonalistene som innførte LHBT+-frie soner i Polen. Han påstår at han kan kurere homofili og ble derfor utvist fra British Psychodrama Association (BPA). 

Hva gjør Til Helhet nå? Vi håper at de gjør seg kjent med dagens kunnskap om seksuelle minoriteter og skadevirkningene av konverteringsterapi (se menneskerettighetsrapporten SIGO fra 2020). Vi inviterer Til Helhet til å bli med i kampen for likeverd. Vi er generelt bekymret over at mange kristne organisasjoner er tvetydige om overgrep i Guds navn. 

Ole Gramstad Jensen innrømmer i kronikken at «det kan gå galt om noen forsøker å styre prosessen for noen andre». Sjelesorg er en asymmetrisk maktrelasjon basert på tillit. Derfor er det avgjørende at skeive ikke utsettes for sjelesørgere som mener at det å være homofil er feil, av samme grunn som en melaninrik person ikke bør utsettes for en rasistisk sjelesørger. Dessverre gjør ikke kristen tro oss immune mot overtro, vranglære og konspirasjonsteorier. Det kan få fatale følger. 

Hvorfor konverteringsterapi er en menneskerettighetssak
Konverteringsterapi er «behandling» av skeive personer basert på troen på at seksuell orientering eller kjønnsidentitet kan og bør endres. Den kalles terapi, behandling og sjelesorg, og bygger på en falsk ide om at LHBT+personer er syke, spesielt syndige, eller skadelige. Den har ingen medisinsk eller annen vitenskapelig begrunnelse og representerer en alvorlig trussel mot helsen og menneskerettighetene til ofrene. «Behandlingen» kan bestå av manipulering med psykoterapeutiske metoder, bønn og demonutdrivelse. Resultatet er ofte store lidelser, smerter og langvarig psykiske og fysiske skader. Dette skjer i alle verdens regioner, også i Norge. Unge er særlig utsatt. På verdensbasis er 4 av 5 ofre under 24 år. 

Ifølge FNs uavhengige ekspert for beskyttelse mot vold og diskriminering basert på seksuell orientering og kjønnsidentitet (SIGO) er all konverteringspraksis ydmykende, nedverdigende og diskriminerende og brudd mot menneskerettighetene. Ofrenes opplevelse av maktesløshet og ekstrem ydmykelse skaper dype følelser av skam, skyld, selvforakt og verdiløshet. Demonisering og sykeliggjøring av skeive bidrar til å opprettholde vold og diskriminering og skaper etterspørselen etter konverteringspraksis. Det virker som det primært er i kristne miljøer konverteringsterapi skjer. Den omtalte menneskerettsrapporten argumenterer for at utøverne av overgrepene bør dømmes etter torturkonvensjonen. Den har Norge forpliktet seg på, men sjansen er trolig liten for at det skjer. 

Hvor langt rekker religionsfriheten?
Religionsfrihet er en grunnleggende rettighet både i Grunnloven og i menneskerettighetene, men frihetsrettigheter stopper der de krenker andres menneskeverd. Man kan tro hva man vil, men ikke alt kan praktiseres. Likeverd og beskyttelse av menneskeverdet er styrende i menneskerettighetene. Religionsfrihet omfatter derfor ikke retten til å skade andre. Et eksempel er ordspråket «Den som elsker sin sønn, tukter ham tidlig.» I gamle dager så mange det som nødvendig å slå ulydige barn for at de skulle skikke seg vel som voksne. Tukten ble begrunnet med Bibelen. I dag vet vi at oppdragervold ikke virker etter hensikten, og at vold er skadelig selv når intensjonen er god. Med barnets beste til grunn, ble det forbudt å rise barn både i hjem og skole. Det er få i dag som vil si at forbudet hindrer religionsfriheten. På samme måte kan konverteringsterapi være farlig selv om intensjonen er god i deres øyne. Å forsvare overgrep i religionens navn kan sette både religionen og religionsfriheten i vanry. Når vers i Bibelen blir brukt for å begrunne oppdragervold, vold mot homofile og transpersoner, slaveri, heksebrenning eller kvinneundertrykkelse er det etter vår oppfatning vranglære. Forbud mot å krenke andres grunnleggende menneskeverd er derfor ikke en trussel mot religionsfrihet. Tvert imot. Når kristne organisasjoner og talspersoner har tvetydige holdninger til overgrep i Guds navn setter de religionsfriheten på spill.

Kristen tro, vitenskap og menneskerettigheter

Vi kristne er kalt til å formidle Evangeliet –budskapet om kjærlighet og nåde. Jesus inviterte barn, tollere, spedalske og andre personer som datidens samfunn så ned på og ga dem håp. Som kristne leser vi bibelen i lys av Kristus. Derfor bør vi slå ring rundt mennesker som blir nedverdiget, mobbet, diskriminert og demonisert på grunn av den de er. Det er også selvmordsforebyggende. Jesus viser oss hvordan vi kan møte mennesker som de er, der de er. Åndens frukt er ikke lidelse, men kjærlighet. Tro, vitenskap og menneskerettigheter kan forenes. Selv om all vitenskap kan endres ved ny forskning må vi handle i samsvar med det vi hittil vet for å handle etisk forsvarlig. Med andre ord er det både medisinske, psykologiske, menneskerettslige og teologiske grunner til ikke å utsette vår neste for konverteringsterapi og forkynnelse som skader og ekskluderer. 

I Skeivt Kristent Nettverk  er vi opptatt av den ukrenkelige verdien i ethvert menneske, og at det beste for hver enkelt er å leve autentiske liv i anerkjennelse og samsvar med hvem man er.   Håpet er at organisasjoner som Til Helhet endrer holdning til skeive og ser hvor ødeleggende konverteringsterapi er. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere