Egil Elling Ellingsen

Pastor i IMI-kirken
5

Ensretting eller mangfold?

Friskoler undergraver ikke fellesskapet, de gjør det rikere.

Publisert: 21. jan 2021

Denne uken starter opptaket av nye elever på KF-skolen. Vi gleder oss over at mer enn 200 elever skal flytte inn i nytt skolebygg kommende høst.

Parallelt med dette har debatten om friskoler blusset opp igjen, denne gangen i forbindelse med Stavanger AP sine innspill til partiets program.
Politisk debatt om friskoler er ikke noe nytt. Retorikken som har vært brukt i de siste utspillene opplever vi imidlertid som problematisk. 

Dag Mossige uttalte på Dagsnytt 18 mandag 18. januar at «De religiøse skolene undergraver fellesverdiene», og at dette er skoler hvor «barn blir stadig likere hverandre». På NRK Lokalen sier han at han «forstår ikke at det kan være bra for en religion å bare omgås likesinnede.» 

Vårt første spørsmål til Mossige er: Hvor har han dette fra? Har han besøkt kristne friskoler? Har han snakket med familier som bruker dem? Har han forskning som underbygger det han sier?

På KFskolen har vi elever med stort spenn i bakgrunn, både i etnisitet, tro, geografi og levekår. Det er barn som også deltar på en rekke andre felles arenaer i byen vår. De møter ikke en skole som søker å gjøre dem like, men snarere å bekrefte og gi rom for det unike i den enkelte elev. 

Ingen skoler er perfekte, heller ikke vår, men de gode tilbakemeldingene er det mange av. Søkertallene antyder også at familiene som bruker KF-skolen anbefaler den til andre. Dette er familier som velger å benytte seg av offentlig godkjent skole, og på linje med brukere av den offentlige skolen betaler sin andel skatt til felleskassa. 

Årsaken til at disse familiene har valgt KF-skolen er forskjellige. Noen ønsker et annet fundament for sine barns opplæring. Andre har prøvd den offentlige skolen, uten å finne sin plass. Ikke alle barn er like, og valgmuligheten gir større rom for forskjellighet. Foreldres rett til å velge skole for sine barn er solid forankret i internasjonale konvensjoner, og bør ivaretas i vårt samfunn. 


KF-skolen er ikke et skoletilbud for de som har plassert seg på utsiden. Tvert i mot ønsker vi å gi vårt positive bidrag til at Stavanger er en god by å bo i. 


Vårt andre spørsmål til Mossige er derfor: Hva vil han si til en elev ved KF-skolen, eller en annen av regionens kristne friskoler, som hører at en av byens ledende politikere mener de er med på å undergrave fellesverdiene, og fremme segregering? Hvordan mener han disse familiene skal tenke om sin plass i det fellesskapet vi alle, om enn med ulike virkemidler, ønsker å bygge?

Vi må gjerne ha en debatt om friskolenes plass i samfunnet vårt. Men la oss ikke ha den basert på skeive og uriktige virkelighetsbilder, som plasserer mennesker på utsiden av fellesskapet. 


Egil Elling Ellingsen, styreleder KF-skolen

Svein Bjarte Sårheim, rektor KF-skolen

4 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere