Geir Sigbjørn Toskedal

4

Kamp mot trosforfølgelse

I løpet av det siste århundret har flere kristne blitt forfulgt og mistet livet enn i resten av kristendommens historie til sammen.

Publisert: 20. jan 2021

Kamp mot trosforfølgelse

I løpet av det siste århundret har flere kristne blitt forfulgt og mistet livet enn i resten av kristendommens historie til sammen. Undersøkelse av World Watch List 2020 sier at det nå hver time skjer voldtekt av én kvinne fordi hun er en kristen. Hver dag blir åtte kristne drept for sin tro, 40 kristne hjem brent eller ødelagt og ti kristne urettmessig fengslet. Daglig blir 26 kirker eller kristne bygninger angrepet. Stefanusalliansen opplyser at 83% av verdens befolkning lever i land der de risikerer store begrensninger på muligheten til å fritt utøve sin tro. Drap av kristne økte med 60 prosent i 2020 sammenlignet med 2019 ifølge misjonsorganisasjonen Åpne Dører. 309 millioner av verdens kristne opplever nå en høy grad av forfølgelse, og pandemien har gjort situasjonen verre. Konvertitter og minoritetskvinner er særlig utsatt. Kristne må enkelte steder konvertere til islam for å få nødhjelp.

Rapportene er alarmerende og KrF tar opp saken med utenriksminister i regjering. KrF ønsker at saken kan tas opp i FNs Sikkerhetsrådet som har ansvar for internasjonal fred og mandat til å fatte folkerettslig bindende vedtak. KrF har tidligere fått på plass en egen ambassadør for trosfrihet

Som medmennesker og kristne har vi et ansvar å stå opp for urett som begås mot andre, både kristne og de med en annen tro. Vi er kalt til å elske vår neste, uansett tro eller livssyn, og reagere mot urettferdighet og overgrep. Alle mennesker har en ukrenkelig verdi, trosfrihet er en menneskerett.

Diskriminering og forfølgelse på grunn av tro truer millioner av menneskers rett til liv, rettssikkerhet, forsamlingsfrihet, organisasjonsfrihet, ytringsfrihet, minoriteters rettigheter og tilgang til flere økonomiske og sosiale rettigheter. Trosfrihet henger tett sammen med andre menneskerettigheter, derfor må innsatsen være gjennomtenkt og målrettet.

§18 i FNs menneskerettighetserklæring sier «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.»

Geir Sigbjørn Toskedal, KrF

Utenriks- og forsvarskomiteen

2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere