Rania Al-Nahi

Samfunnsviter og norsk-iraker
7

De forfulgte religiøseminoritetene

Det har blitt mer vanlig at religiøse minoriteter utsettes for overgrep, drap, kidnapping og blitt uskyldig dømt for blasfemi. Trosminoriteter utsettes også ofte tvangskonvertering, og tvangsekteskap. Ofte går gjerningsmennene fri. Overgrepene i Pakistan har det siste året blitt verre uten at myndighetene gjør så mye med den uholdbare situasjonen for landets minoriteter. Det tross for at den pakistanske grunnloven fastslår retten til fri religionutøvelse. Men domstolene beskytter ikke kristne i Pakistan som er rammet av blasfemiloven, drap på ahmadiyamuslimer og målrettede drap og bortføringer av sjiamuslimer. Pakistans religiøse minoriteter vil fortsatt lide. Det er ikke bare Pakistan som gjøre mer for å beskytte religiøse minoriteten.

Publisert: 20. jan 2021

 De røde flaggene vaier i vinden en etter en over gravplassene i Wadi al-Hussain. Både gravplassen og byen den ligger ved. Karachi er de største byene i Pakistan. Flaggene henger over spesielle gravplasser og symboliserer sjiamuslimer som har blitt drept i målrettede drap, ganske enkelt fordi de har feil tro. Pakistan har 220 millioner innbyggere og ca 20 prosent av befolkningen tilhører den sjiamuslimske minoriteten.

 

For noen uker siden demonstrerte  hundrevis av mennesker som tilhører Hazara-minoritetenfra  i byen Quetta i provinsen Baluchistan i Pakistan. Innover en uke hadde de etterlatte og mange andre fra det forfulgte hazara-folket sittet og demonstrert rundt likkistene til de drepte gruvearbeiderne. De etterlatte har nektet å gravlegge sine kjære før gjerningspersonene blir tatt og stilt til ansvar. Grunnen til at de demonstrerer er fordi elleve gruvearbeidere i det samme området nylig ble bortført og drept. Ekstremistgruppen IS har tatt på seg skylden. Angrepet har blitt møtt med demonstrasjoner og fordømmelse. Tall fra «South Asia Terrorisme Portal Research Organisation» viser at siden 2001 har mer enn 2600 sjiamuslimer blitt drept på bakgrunn av sin tro. Det siste året har sjiamuslimer blitt utsatt for målrettede drap av militante antisjia grupper. I september var titusenvis tilhengere av en av disse gruppene «Sipah-I-Sahaba Pakistan» ute i gatene og demonstrerte mot sjiamuslimer i Pakistan. Mange tilhørende sjia-minoriteten har blant annet blitt beskyldt for blasfemi uten grunnlag. Hazarafolket er en etnisk minoritet som lever i både Pakistan og Afghanistan. De fleste av dem er sjimuslimer, noe som gjør dem til til en religiøs minoritet. Det siste året har flere menn, kvinner og  barn blitt drept etter målrettede terrorangrep, kidnapping, halshugging og bilbomber på skoler, sykehus , bryllup, politistasjoner, hoteller og andre møteplasser som tilhører Hazara.

 

DE FORFULGTE MINORITETENE

 Det har blitt mer vanlig at religiøse minoriteter utsettes for overgrep, drap, kidnapping og blitt uskyldig dømt for blasfemi. Trosminoriteter utsettes også ofte tvangskonvertering, og tvangsekteskap. Ofte går gjerningsmennene fri. Overgrepene i Pakistan har det siste året blitt verre uten at myndighetene gjør så mye med den uholdbare situasjonen for landets minoriteter. Det tross for at den pakistanske grunnloven fastslår retten til fri religionutøvelse. Men domstolene beskytter ikke kristne i Pakistan som er rammet av blasfemiloven, drap på ahmadiyamuslimer og målrettede drap og bortføringer av sjiamuslimer. Pakistans religiøse minoriteter vil fortsatt lide. Det er ikke bare Pakistan som gjøre mer for å beskytte religiøse minoriteten.

 

NORGES ROLLE

Aktivister, politikere og menneskerettighetsorganisasjoner har de siste årene oppfordret Norske myndigheter til å løfte opp spørsmålet rundt sikkerhetssituasjonen til religiøse minoriteter i sørøst Asia. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide svarte i 2019 at norske myndigheter jevnlig tar opp forholdene for for trosminoriteter direkte opp med blant annet Pakistan. Men holder dette? Hva konkret gjøres det? Begrensninger i tros- og livssynsfriheten er dessverre et økende problem i mange deler av verden. Undersøkelser viser at mer enn 70 prosent av verdens befolkning lever i land med slike begrensninger. Det er alarmerende. Like før jul vedtok stortinget som et resultat av budsjettforhandlinger med FRP at kristne og noen få andre religiøse minoriteter skulle prioriteres når Norge skal ta opp kvoteflyktninger til neste år. Fra et menneskerettighetsperspektiv er dette problematisk, da Norge ikke gir alle mennesker som blir forfulgt på grunn av religion samme rett til beskyttelse. Fordi Norge ikke kan ta imot alle flyktningene, og dermed løser det ikke problemet.

 

 Jeg vil oppfordre Norske myndigheter til i å bruke sin rolle som medlem av FNs sikkerhetsråd til å jobbe aktivt med å ta opp situasjonen for religiøse minoriteter  både i sørøst Asia og i Midtøsten. Samtidig presse på, øke og styrke den internasjonale innsatsen for tros- og livssynsfrihet. Og ikke minst tilby alle religiøse minoriteter som blir forfulgt på grunn av sin tro samme rett til beskyttelse. Det haster, fordi det har vært  en voldsom økning i tallet på blasfemisaker mot religiøse minoriteter i Pakistan det siste året. I Norge sitter mange som er pårørende til forfulgte og drepte religiøse minoriteter i Pakistan og Afghanistan og sørger. 

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere