Torry Unsgaard

12

Hva ville Jesus gjort?

Publisert: 18. jan 2021

«Ville Jesus stemt for meir innvandring til Noreg?» spør Torgeir Tønnesen i et innlegg her på verdidebatt.no . I innlegget kommer han med en bredside mot liberal innvandringspolitikk, men uten å komme med noen ord fra Jesus om dette. Jeg synes han bør lese hva Jesus selv sier f. eks. ved å lese Matt. 25: 34-46. For øvrig finner han mye om innvandring og flyktninger på denne adressen:  https://www.be.no/innvandrere-og-flyktninger  Den kjente fortellingen om den barmhjertige samaritan sier også mye om Jesu holdning til fremmede folkeslag.

Tønnesens argumentasjon for å «hjelpe i nærområdene» støtter jeg fullt ut. Heldigvis har vi fortsatt et KrF i regjering som bidrar til å holde bevilgningene til slik bistand på et anstendig nivå. Hans argumentasjon mot å bruke penger på innvandrere tror jeg imidlertid er svakt fundert. Norske kvinner føder i dag bare ca.1,6 barn i gjennomsnitt. Skal vi beholde et stabilt folketall på lengre sikt trenger vi derfor tilflytting. Allerede i dag har vi behov for betydelig arbeidsinnvandring for å tilfredsstille norsk næringsliv. Jeg tror at det er bra å bruke av våre oljepenger for å unngå en kostbar forgubbing og mangel på arbeidskraft på lengre sikt.

Selvsagt må det være balanse mellom innvandring og integrering. Da Høyre og FrP satt alene i regjering gikk det litt over stokk og stein med veldig stor asyltilstrømning i en periode. Nå synes det å være bedre kontroll med dette. Kvoteflyktninger prioriteres. Dette er flyktninger som har mest behov for beskyttelse, blant annet på grunn at forfølgelse, ofte på religiøst grunnlag.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere