Stein Bjarne Westnes

Sokneprest
7

Det er vanskelig når liturgien gjenspeiler en bibelforståelse jeg ikke kan stå inne for.

Etter tekstlesningene i kirken er i følge liturgien presten eller medliturgen pålagt å si: Slik lyder Herrens ord. Kan enhver tekstlesning fra Det gamle- eller Det nye testamentet sies å være Herrens ord? Nei, det lært vi i alle fall ikke da vi studerte teologi.

Publisert: 13. jan 2021

Nå holder vi på med en ny liturgireform. Det skal vedtas nye grunnordninger for gudstjenesten rundt i alle menighetene i landet. Kirken er forpliktet på ordlyd og orden i de til enhver tid vedtatte liturgier. Mange av oss prester har vendt oss til å kutte ut ledd, omformulere ledd, legge til egne varianter i liturgien gjennom årene. Gjøres dette i en forsiktig og ansvarlig grad og form, har jeg inntrykk av at proster og biskoper lar det passere. Det fine med liturgien er at den er resultat av en historisk og nåtidig prosess. Budskapet er formulert i et språk som bærer troen og teologien til oss på en måte som bevarer troens innhold og tradisjon i kirken. Liturgien gjenspeiler kirkens teologi og bibelsyn. Ofte er det når det blir for stor friksjon mellom teologien og liturgien at prester og liturger begynner å ta seg til rette og lage sine egne formuleringer. Et eksempel på dette er at enkelte prester og medliturger velger etter tekstlesningen å si: "Slik lyder bibelens ord." Istedet for: " Slik lyder Herrens ord. "

Det er vakkert og tradisjonsmessig riktig å si: "Slik lyder Herrens ord." Men det er problematisk, fordi det gjenspeiler et bibelsyn som forstår bibelen som bestående av bare Herrens ord. Det gjør den jo ikke! Det er mange typer menneskeord i bibelen. Den er menneskers fortellinger om Gudserfaringer og åpenbaringer de har hatt. Tekstene er knyttet til sin tids kulturelle og historiske situasjon. Når vi da leser bibeltekster i vår viktigste samling, gudstjenesten, så skal alle tekster avsluttes med utsagn om at dette er Herrens ord.. For min del føles dette veldig feil. Jeg mener vi har mye å vinne på å åpne for at vi etter tekstlesningen kan si: Slik lyder bibelens ord. Det ville være sant og det ville åpne for de mange bibelsyn som finnes i kirken vår.  


2 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere