Kjell G. Kristensen

149

I de dager og på den tid...

Angående forskjelligartede gjengjeldelses senarioer ... (som Luk.21.20-22 er inne på og som støtter seg til utsagnene til Hos.9.1 > 7f.) og da vet jeg neimen ikke hva som skal føre til en slik ulykke? Men kanskje har Hoseas 9.1-3 en riktig forklaring? - Gjengjeldelsens dager til dom?

Publisert: 5. jan 2021

Hoseas viser til Mika 1 som forteller at Herren selv skal vitne om Jakobs opprør og synder... og det er på den tid fjellene smelter under Herren Guds visitt - : Herren åpenbarer seg til dom...:

Se, Herren går ut fra sitt sted, stiger ned og skrider fram over jordens høyder. Fjellene smelter under ham, og dalene revner, som voks når den smelter for ilden, som vann når det renner utfor stupet. Alt dette på grunn av Jakobs opprør og Israels synder! Hva er Jakobs opprør? - Samaria!        
Og hva er Judas offerhauger? - Jerusalem!

Jes. 64 omtaler samme hendelse, men enn noe i forkant: 

Ville du bare flerre himmelen og stige ned så fjellene dirret for deg, som når ilden setter fyr på kvistene, som når ilden får vannet til å koke, for å lære dine motstandere å kjenne ditt navn! Folkeslag skulle skjelve for ditt ansikt når du gjorde skremmende gjerninger vi ikke ventet, og steg ned så fjellene dirret for deg. Aldri har noen hørt eller lyttet til, aldri har noe øye sett noen annen gud enn deg som kan gjøre slikt for dem som venter på ham.

Alle ble vi som urene, all vår rettferd som urent tøy. Vi visnet alle som løv,
vår skyld tar oss bort som en vind. Det er ingen som kaller på ditt navn, som våkner opp og holder fast ved deg. For du har skjult ansiktet for oss og overgitt oss til vår skyld. 

Men nå, Herre, er du vår far! Vi er leire, du er den som former oss, alle er vi verk av din hånd. Herre, vær ikke harm, husk ikke vår skyld for alltid! Se nå hit, alle er vi ditt folk!

Dine hellige byer er blitt til ørken, Sion er blitt en ørken og Jerusalem en ødemark.

Hos Jer.50.12f. blir det sagt om henne: Deres mor står med dyp skam, (Hos.2.5f. / Esek.16) hun som fødte dere, blir til spott. Se, hun er sist av folkeslagene, en ørken, tørt land, en ødemark. Fordi Herren er harm, skal ingen bo der, hele landet skal bli til en ørken. Alle som går forbi Babel, skal grøsse og plystre hånlig over sårene hun har fått. - Se 1.Mos.11.5-9 / Jes.13., >>>  og;

Jer.29.10-14: Så sier Herren: Når sytti år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. - (Se Rom.8.20-21) - Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Så vil jeg vende skjebnen for dere og samle dere fra alle de folkeslag og steder som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Jeg skal føre dere tilbake til det stedet jeg førte dere bort fra i eksil.

Jer.50.4-6: I de dager og på den tid, sier Herren, skal israelittene komme og judeerne sammen med dem. Gråtende skal de gå og søke Herren sin Gud. De spør etter Sion, dit vender de ansiktet:
«Kom, la oss slutte oss til Herren i en evig pakt som aldri blir glemt!» Folket mitt var bortkomne sauer, gjeterne førte dem vill, på avveier i fjellene. De gikk fra fjell til haug og glemte hvor de skulle hvile.

Alt dette har sin forankring i hva Herrens folk velger å gjøre i henhold til Herrens to valgmuligheter: Enten velsignelse ved lydighet, eller forbannelse ved ulydighet mot ham. 

Begge alternativer er oppsummert i 5.Mos.28.1-2(-14): Hvis du nå vil adlyde Herren din Guds røst og trofast følge alle hans bud som jeg gir deg i dag, da skal Herren din Gud sette deg høyt over alle folkeslag på jorden,  og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, så sant du er lydig mot Herren din Gud.  (Refr.: Jer.18.11-17 ... (v12 : Men de skal svare: «Det nytter ikke. Vi vil følge våre egne planer, hver av oss vil gjøre etter sitt onde og egenrådige hjerte...)

Herunder forklares hva alle velsignelsene innebærer. Og fra v15 til v68 fortelles det om alle forbannelser som vil måtte komme ved ulydighet. På denne måten blir de eltet og formet som en pottemaker lager leirkar. (Jes.64.7 / Jer.18.5-12) - Så hvem vet hva som egentlig vil skje og når? Valget ligger jo der helt åpent om man kan forsere sitt egenrådige hjerte... men de er kjent for å være både trassig, stivnakket og hardnakket og trenger til en omskjæring for hjertet! (5.Mos.10.14-17)

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere