Glenn Hole

23

Mens andre har flaks, har andre uflaks og shit happens.

Noen refleksjoner på den fjerde dagen i den første måneden i Herrens år 2021. Det er aldri noen mening når tragiske ting skjer, det er ingen mening at livet rives bort på en meningsløs måte. Skredet i Ask er tragisk og trist.

Publisert: 5. jan 2021

Noen ganger er vi mennesker på feil sted til feil tid, mens andre ganger vi på rett sted til rett tid. Den 22. juli 2011 skulle min kone, barna og jeg ha vært i regjeringskvartalet, men 20 min før det smalt, ringer mamma og ber meg møte henne en annenplass i Oslo. Med andre ord var vi oss på «rett plass til rett tid». Livet er ikke rettferdig og shit happens. Flaks og uflaks eksisterer faktisk, som en må akseptere og forstå, livet er rett og slett urettferdig av uviss grunn. 

Noen er født inn i rikdom, mens andre inn i fattigdom, krig og elendighet.  Alle vil oppleve både motgang og medgang gjennom livet. Noen er fra fødsel av født mer begavet enn andre, mens andre igjen har fått alt av minus og besvær. Som med alt annet i livet er vi utsatt for tilfeldige eller ukontrollerbare ting som bare skjer av uviss grunn. Det er ikke slik som noen kristne påstår at ting skjer av en grunn og at vi ofte skal prøves i stunden som en gammel sjef av meg en gang sa.  En kan ikke unngå å pådra seg visse sykdommer eller å være i en ulykke. Noe som enhver av oss bør reflektere over, om vi nå akkurat er i en motstrøms- eller medstrøms periode i livet er så er det ikke noe som vi får som fortjent. 

Ofte ser vi at noen  er av den oppfatning at ting skjer av en bestemt grunn og at dette er vår Herres måte å lutre og forme oss som mennesker. Blir du ikke frisk er det din egen skyld, da tror du ikke nok, ber ikke nok etc. 

Noen vil hevde at mens noen er født med gullhår i baken og sølvskje i munnen, er andre igjen født under en sort stjerne. For det kan unektelig synes som at enkelte surfer gjennom livet på en bølge av hell og lykke, mens ander strever i motbakke år etter år. Noen er på feil sted til feil tid, mens andre er på rett sted til rett tid av uviss grunn. 

Hva er meningen med livet? Hvorfor er vi her? Hva handler livet om? Hva er hensikten med eksistens? Hvorfor er det slik at noen mennesker lutres mer enn andre? Dette er store spørsmål som ikke lar seg besvare i dette livet.

Menneskets søken etter livets mening har produsert mye filosofisk, vitenskapelig, teologisk og metafysisk spekulasjon gjennom historien. Forskjellige folk og kulturer tror forskjellige ting om dette temaet.

Hvorfor er verden og livet urettferdig? Dette er et spørsmål jeg har stilt meg selv siden jeg var liten. Svaret får jeg nok heller ikke svar på i dette livet. Det eneste jeg konstaterer er at livet er urettferdig av uviss grunn, og ingen av oss kommer herifra i livet og alle er vi forgjengelige. Noen fødes til et liv i overflod, mens andre fødes til lidelse, fattigdom, sykdom og tidlig død. 

Ting skjer, uten at vi helt forstår hvorfor, men de skjer.  Ulykker og sykdom rammer uventet og ufortjent. Dette skjer daglig, hver time, hvert minutt og sekund og livet er som jeg bruker å si urettferdig av uviss grunn. Vi får ikke som fortjent. Denne innsikten bør få oss til vise mer barmhjertighet og større forståelse overfor våre medmennesker. La oss begynne med det.


Glenn Hole, Ph.D

Ledelsesfilosof

1 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere