Tor Andreas Undheim

8

Kva med Åpen folkekirke

Kva seier vår HERRE om Åfk.

Publisert: 2. jan 2021

I Dagen fredag 4. des. skriver Rikke Grevstad Kopperstad (medlem i bispedømmeråd) om gruppepress i kirkepolitikken. Det snakkes varmt om kirkedemokratiet i Dnk, særlig av folk frå Åfk. Men nå er det slik at eg har fått særlege "meldingar" frå vår HERRE, og dei gir nok eit anna bilete av dette. Kvifor har eg fått dei? Mykje av svaret ligg nok i det at eg har brukt Kaleb-bønna og Jabes bønn eit par år.

For det første, GUD si kyrke er ikkje demokratisk, den er styrt av GUD ved sitt ord. Så har vår HERRE understreka Matt 5,17-18. Kopler vi det til 3 Mos 18, 22 "Du skal ikke ligge med en mann slik som du ligger med en kvinne. Det er avskyelig". Det er klar tale. Ut ifrå dette er det klart at GUD si kyrkje ikkje kan ha liturgi for vielse av homofile. Med andre ord har Åfk forlatt GUD sitt ord med alt det har å seie. Ja GUD er konsekvent og hard. Kva hende med kong Saul den gongen? Samuel sa:"Du her forkastet HERRENS ord, og HERREN har forkastet deg". Slik og med Åfk.

Dagen etter dette vart eg minna om falske profeter. Men eg protesterte og sa der hadde ikkje meldt seg nokon si Malaki eller kanskje Johannes. Så var det greit. Men dagen etter skjedde det same. Tredje dagen var det falske lærere. Då måtte eg berre seia OK, HERRE. Men så vart eg minna om kven som styrer Åfk; det er jo folket. Kor er då GUD?. Nei, HAN var ikkje der. Det er og rimeleg godt stadfesta av Åfk i ei stor annonse i Vårt land den 30.8.2019: "EN ÅPEN OG DEMOKRATISK FOLKEKIRKE - FOR ALLE".

" Er ikke Jesus Kristus fremdeles Kirkens Herre?", spør Rikke Grevstad Kopperstad. Jo, heldig vis i GUD si kyrkje, men diverre ikkje i Åpen folkekirke.

5 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere