Kjell G. Kristensen

149

Lukas 21?

Jostein Sandsmark har noen poeng i sine ord om staten Israel av 1948. Man ser tydelig at denne staten ikke er den profetene nevner? Ei heller evangelistenes?

Publisert: 2. jan 2021

For at profetiene til Esekiel 38 skal kunne gå i oppfyllelse, har det nok sin hensikt at ståa er som den er? Man kan jo slett ikke si at utsagnene her har noe å gjøre med dagens Israel å gjøre? For å stave det rett frem, de bor ikke trygt i sitt land slik Esekiel ser for seg landet?

Ord om Gog: Når lang tid er gått, skal du kalles ut. Når årene er omme, skal du komme til et land som er berget fra sverdet, til et folk som er samlet fra mange folkeslag på fjellene i Israel, som lenge lå øde. De er ført ut fra folkeslagene, alle bor trygt. Du skal trekke opp som et stormvær, du skal komme som en sky og dekke landet, du og alle troppene dine og mange folk med deg. Så sier Herren Gud: Den dagen kommer noe opp i ditt hjerte, og du tenker onde tanker. Du skal si: «Mot et land uten vern drar jeg opp, jeg går mot fredelige folk som bor trygt. Alle bor de uten murer. Bommer og porter finnes ikke.»

Men nå i dagens Israel får dem ikke nok av verken porter eller bommer, det kan vel alle se?

Man trenger heller studere hva alle profetene har sagt, men kun følge henvisningsstedene fra evangelistene, Lukas har i kap.21 noen poeng som har gått erstatningsteologien mange hus forbi? Fra vers 21 kan man lese disse ordene:

Når dere ser Jerusalem omringet av hærer, da skal dere vite at byen snart blir lagt øde. Da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene, de som er i byen, må komme seg ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen. For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles. Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! For det skal bli stor nød i landet; vreden skal ramme dette folket.

Hvis man ser dette i sammenheng med hva Jostein Sandsmark siterte fra Hos.14.5: «Eg vil lækja deira fråfall, for vreiden min har vendt seg frå dei.»

Det som står hos Lukas 21 er enda ting som må komme før vreden har lagt seg? Og det tar sikkert år og dag før Gog får områdd seg? For hvis Luk.21.22 handler om at det er fra da av alt som skrevet står skal oppfylles, da har teologien om skriften blitt totalt mislykket og misforstått? Luk.21.22 henviser til Hos.9?

3 liker  

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere