Roald Øye

Pensjonist
386

Teologer på ville veier?

Det er fleire omtalar i GT om Fikentreet som staten Israel. Men erstatningsteologane er flinke til å nulla ut GT og profetorda ved å omtolka dei, eller seia at dei har "funne si oppfylling i Kristus." Ei halv sanning: - ei heil løgn». Slik skrev Jostein Sandsmark på verdidebatt 24. november 2013 og han fortsatte:

Publisert: 28. des 2020


Underet i 1948: Staten Israel oppsto! Det har gått over 60 år utan at desse ideologane har oppdaga at Fikentreet har spirt, vakse opp, har skote blad og er i full gang med å bera frukt. Kva er "fruktene" av eit land"? Jo, det er infrastruktur med administrasjon, rettsvesen med lovverk, helsevesen, skulevesen og akademika, forskning, media, transport, forsvar, teknologi, industri og kultur. Infrastrukturen i Israel er utan sidestykke - både samanlikna med grannane deira - og blant dei beste i Vesten. Fikentreet er mange gonger i GT brukt for å omtala staten Israel. Og det er denne metaforen Jesus nyttar i Luk 21,29 når Han seier: "Akta på fikentreet - når blad og blomster kjem fram".

Nå har det gått ytterligere 7 år utenat erstatningsteologene har oppdaget at fikentreet har spirt.  Jeg deler «Jostein Sandsmarks tanker om fikentreets betydning i Bibelen, og har i årenes løp tenkt på om det er noen sider ved dette treet som har blitt oversett. Når Jesus snakket i liknelser og benyttet seg av symboler og metaforer i sine taler til disiplene, ba de Ham ved en anledning om å snakke tydeligere og i klartekst, så de kunne forstå hva han mente om vanskelige teologiske spørsmål. Jeg deler disiplenes frustrasjon:  Hvorfor si det vanskelig, når det kan sies enkelt? Svaret er kanskje: Jesus ønsket at bildene skulle være tvetydige, slik at de kunne forstås på flere plan.

For eksempel den gangen Jesus gikk sammen med sine disipler og de kom forbi et fikentre som ikke så helt friskt ut. Jesus forbannet treet, og det skjedde noe spontant med det. Neste gang flokken kom forbi fikentreet står det at «treet var visnet ned til roten».  Det var imidlertid ikke slutten på historien om fikentreet. Tredje gang fikentreet omtales, står det på samme plassen med friske blader og moden frukt. Røttene hadde ikke blitt rammet av Jesu forbannelse. Som en fugl føniks hadde fikentreet tilsynelatende oppstått fra de døde, akkurat som Israel i 1948. Både fikentreets og Israels røtter hadde det hele tiden vært liv i: «Neste år i Jerusalem» har vi kunnet høre her i Europa i nesten 2000 år.  Kan bildet forstås på andre måter, at fikentreet er dagens Israel?

Etter 2000 år i diasporaen kommer det daglig jøder tilbake til Israel, som vil slå seg ned i det jødiske kjerneområdet, Judea og Samaria, som erstatningsteologene, med biskopene i spissen, kaller «Vestbredden».  Jesus sa: "Akt på fikentreet - når blad og blomster kommer frem". Rådet gjør vi klokt i å følge.

5 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere